Vädrets påverkan i hagarna

2016-02-19 10:42

Här kommer en liten lägesrapport om vad som hänt i hagmarkerna sedan i julas. Vädermässigt har ju snön och kylan kommit och gått i omgångar.


I januari låg snön kanske 2 dm djup och försvårade slyröjningen i hagarna. Dels ser man inte riktigt stenar och andra hinder, dels finns risken att man halkar på grova grenar som ligger kvar efter skogsmaskinerna i väntan på ”pinnplockning” för hand. Och röjer man på exempelvis Nackhäll vid den tiden kan vind och snöyra från Hjälmaren näst intill vara outhärdlig.


Sedan kom en period av kraftig kyla, ned mot -20°C, det var en konstig form av kyla som gjorde att motorsågarna inte startade, hydraul funktionerna på traktorn gick ovanligt trögt, hänglås frös fast, bilen gick inte upp i värme och själv frös man in på märg och ben. Min gissning är att det under en lång tid (även under jul och nyår, om ni minns) var det  +10°C och fuktig luft. Sedan kom kylan och vände ned till -20°C på bara något dygn och fukt i lås och dylikt ”chockfrös” till en tunn, tunn ishinna. Men vad den ”konstiga” kylan berodde på får jag lämna till meterologerna……


Det var under denna kalla period jag stämplade, det vill säga märkte ut de träd som skall bort i hagmarkerna som ligger under restaurering. Det var nämligen meningen att vi skulle utnyttja kallperioden för att släppa in skogsmaskinerna på markerna då det var fruset i jorden. Detta för att undvika markskador och maskinspår. Det var en ganska lång period av – 20°C men tjälen i marken gick bara ned mellan 2 och 8 cm.


Ett naturfenomen jag lade märke till var att bara någon dag efter det att kylan släppt hörde man fåglarna sjunga. Men visst är det konstigt att allra första gången för i år jag hörde fåglarna, var i urban miljö, på en stor parkeringsplats i staden. Så är det många år, har jag lagt märke till. Vad det beror på får jag lämna till ornitologerna……


Efter den värsta kylan följde en period av milt väder med massor av vattenpussar på grusvägen. I min fantasi kunde jag riktigt se hur barn i stövlar hoppar i vattenpussarna! Vädret var nästan som i mars månad samt att gårdens katter, genom sitt beteende, förebådar att det snart ÄR mars!


Men ack, sedan kom några dagar med – 10°C så det bildades några centimeter hård yta på vägar och åkrar. Då passade vi på att köra ut på veteåkern, utan att skada mark och gröda, för att hämta några träd som blåst omkull från hagmarken ut på åkermarken. Det gick bra och vi lämnade bara fjät efter oss.


I natt kom snö, så det blev snöplogning av vägar och infarter med traktor idag, en uppgift som också ligger på markskötaren.