Våga fråga

2014-07-04 11:00

Arbetet med utställningen Gamlingar – hur var det och hur vill du ha det? har för min del framför allt inneburit att fånga berättelser från upplevda erfarenheter om att vara äldre i Sverige. Berättelser från de äldre själva, men också från anhöriga och personal inom äldreomsorgen.

Som intendent ingår det ofta att intervjua och dokumentera. Intervjusituationer är alltid intima, det handlar om att få personer att berätta personliga erfarenheter och upplevelser kring olika ämnen. Att ställa frågor som kanske ingen tidigare har ställt. I vissa fall frågor som den intervjuade inte ens ställt sig själv.

Men intervjuarbetet inom detta projekt har skiljt sig betydligt från tidigare arbeten. Något som jag inte riktigt hade förberett mig på, var hur nära en intervju kan bli och hur den kan gripa tag så starkt att den inte släpper taget när arbetsdagen är slut.

Arbetet med dessa intervjuer krävde att jag som intervjuare vågade ställa påträngande privata frågor. För utan att våga, nås inte hela sanningen. Det har varit svårt men ett ärligt engagemang att faktiskt vilja veta river ned många murar.
Nordiska museet är oerhört tacksam för alla berättelser som så många gett oss förtroende att förvalta. Det har i dessa intervjuer berättats saker och förmedlats känslor och tankar som inte har berättats för någon annan.

Det får mig dock att fundera över varför så mycket inte blivit sagt tidigare? Varför berättas det för mig, en helt främmande människa, om man inte ens berättat det för sina närmaste?  Kanske är det som Molly, 92 år, sa: ”Ingen har frågat om det här tidigare”. Eller som Asta, 79 år, sa: ”Jag vill berätta så att alla får höra men jag vill inte att det ska veta att det är jag som har sagt det”.

Att lyssna och samla berättelser är viktigt. Nordiska museet har samlat berättelser sedan 1870-talet och vi kommer att fortsätta det arbetet. Det är en viktig del av vår historieskrivning och därmed för vår framtid och för oss alla.
Återigen stort tack för allt förtroende ni visat Nordiska museet och mig.

Tack.