Vernissage!

2016-10-29 17:18

Så kom den till slut, vernissagedagen! Det kändes spännande att öppna utställningarna för publik.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke höll ett väldigt bra tal om ljusets betydelse, inte minst för samhällsbyggande och välfärd, och konstaterade att elektriskt ljus saknas i stora delar av världen.

Mer om vernissagen kommer på måndag.

Nu skall jag hem och smälta alla intryck, tänka på alla duktiga människor jag jobbat med den senaste tiden, både externa och interna, på alla lärorika kontakter jag haft med konstvetare, etnologer, arkitekter, belysningsforskare... och inte minst på alla trevliga möten jag haft med besökare idag.

Tack alla för en fantastisk dag!