Riksdagens ledamöter uppmanas att bidra till Nordiska museets coronainsamling

Riksdagens talman Andreas Norlén förmedlade igår sitt jultal till riksdagens ledamöter. I talet uppmanar han ledamöterna att bidra med sina berättelser till Nordiska museets insamling av coronaberättelser. Se utdrag ur talet nedan:

”Vi, var och en av oss, har också möjlighet att göra en insats på ett personligt plan. Nordiska museet samlar in enskilda människors erfarenheter från den här tiden. Vem som helst kan bidra med sin berättelse i text eller bild. Dessa samlas till ett tidsdokument i museets samlingar, tillgängligt för framtida folklivsforskning. Jag som talman kommer att skriva min berättelse och jag tycker att det vore värdefullt om också ledamöter lämnar sin historia. Om det blir många berättelser från ledamöter så är tanken att riksdagen samlar dessa i en skrift.”

Nordiska museets insamling av Coronaberättelser

Hur påverkar coronaviruset vår vardag? I våras startade museet en digital insamling där alla kan dela med sig av sin upplevelse och erfarenhet av coronavirusets framfart. Flera tusen personer har redan bidragit och ett större internationellt forskningsprojekt initierat av Karolinska Institutet använder sig av de insamlade berättelserna.

Insamlingen genomförs och presenteras på minnen.se/tema/corona