Årsboken Fataburen

Nordiska museets och Skansens årsbok är en skatt av kulturhistoriska artiklar som har publicerats under mer än ett sekel.

Fataburen började som ett häfte med rubriken ”Meddelanden”, redigerat 1881 av museets grundare Artur Hazelius för den stödjande krets som kallades Samfundet för Nordiska museets främjande. Den första kulturhistoriska artikeln publicerades 1884.

När publikationen 1906 bytte namn till ”Fataburen: Kulturhistorisk tidskrift” kom de vetenskapliga uppsatserna att dominera innehållet. Museets dåvarande styresman Bernhard Salin var redaktör och den första nya årgången innehöll uppsatser i vitt skilda ämnen, från järnkakelugnar och musikinstrument till ”Lucia och de underjordiske” och svartkonst.

Sedan dess har årsboken ömsat skinn flera gånger. I sin nuvarande form kretsar den kring ett nytt kulturhistoriskt tema varje år och innehåller artiklar av författare som är verksamma vid Nordiska museet, Skansen och andra institutioner. Syftet är att förmedla sakkunskap och nå en stor publik. Upplagan är omkring 3 000 exemplar.

Fataburen är en viktig länk mellan Nordiska museet och Skansen, som var en och samma institution fram till 1963 och ännu har en gemensam vänförening, och speglar insatser och engagemang i de båda museerna.

Ekonomiskt stöd från vänföreningen, som i dag heter Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner, gör utgivningen av Fataburen möjlig.

Här kan du läsa mer om de senaste årgångarna av Fataburen