Årsboken Fataburen

Nordiska museets och Skansens årsbok är en skatt av kulturhistoriska artiklar som har publicerats under mer än ett sekel.

Fataburen började som ett serie häften med titeln ”Meddelanden”, redigerat 1881 av museets grundare Artur Hazelius för den stödjande krets som kallades Samfundet för Nordiska museets främjande. Den första kulturhistoriska artikeln publicerades 1884.

När publikationen 1906 bytte namn till ”Fataburen: Kulturhistorisk tidskrift” kom de vetenskapliga uppsatserna att dominera innehållet. Museets dåvarande styresman Bernhard Salin var redaktör och den första nya årgången innehöll uppsatser i vitt skilda ämnen, från järnkakelugnar och musikinstrument till ”Lucia och de underjordiske” och svartkonst.

Sedan dess har årsboken ömsat skinn flera gånger. I sin senaste tryckta form har den kretsat kring ett nytt kulturhistoriskt tema varje år och innehållit artiklar av författare som är verksamma främst vid Nordiska museet och Skansen. Som sådan har Fataburen varit en viktig länk mellan de två museerna, som var en och samma institution fram till 1963. Nordiska museets och Skansens vänförening möjliggjorde utgivningen under en lång rad år.

Alla årgångar av Fataburen är numera tillgängliga digitalt i publiceringsdatabasen DiVA. Årsboken är också sökbar i fulltext genom Google. Under 2019 planerar Nordiska museet en ny digital publiceringsform -- en ny version av den ursprungliga serien ”Meddelanden” -- som ersättning. 

Här kan du läsa mer om de senaste årgångarna av Fataburen