Dräkter i samlingarna

Under varje geografiskt område finns akvareller, katalogkort och länk till vår samlingsdatabas Digitalt Museum. På dräktkartan nedan finns dessa utmärkta med en blå markör som går att trycka på.

Hazelius tidiga plan var att skapa ett folkdräktsmuseum, där dräkter för livets och årets högtider skulle finnas representerande. Till föremålsgruppen ”folkdräkter” samlade han in hela dräkter och dräkttillbehör. Materialet som finns här på sidan har utgångspunkt i Artur Hazelius insamlingsprogram. Till vissa av föremålen gjordes katalogkort med teckningar och akvareller. I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv.

Materialet som finns här är en början, nytt material läggs ut kontinuerligt.