Studiehandledningar

Besöker du museet på egen hand? Här kan du hitta studiehandledningar att använda vid ert besök.

British så in i Norden

En studiehandledning för utställningen British så in i Norden, passar för grundskolans senare år och gymnasiet.
Svensk version (PDF) och engelsk version (PDF)

Jakten på det hemliga ordet

En klurig ordjakt till utställningen British så in i Norden.
Passar årskurs 1-3 med stöd av vuxen, årskurs 4-6. Svensk version (PDF) och engelsk version (PDF)

Folkhemsperioden

En lärarhandledning om Folkhemsperioden
för grundskolans senare år och gymnasiet (PDF)

Hem och bostad

En studiehandledning för utställningen Hem och bostad
för årskurs 3–6 (PDF)

Traditioner

En studiehandledning för utställningen Traditioner,
för SFI och svenska som andraspråk (PDF)

Sápmi

En studiehandledning för utställningen Sápmi – sameland,
för årskurs 7–9 och gymnasiet (PDF)