Fotoskafferi

Bilder ur Nordiska museets arkiv

Här har vi samlat bilder som beskriver människors liv i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Utforska fem olika teman

Bilderna är sorterade på fem olika teman eller kategorier: mat, boende, kläder, barn och ungdom samt emigration.

Använd bilderna inför eller efter besöket

Använd bilderna som ett förberedelsematerial inför ett besök på museet eller som efterarbete kopplat till besöket. Använd bilderna i din undervisning. Utgå från dem när ni talar om hur man levde i Sverige förr i tiden, vad man åt, hur man bodde och hur man klädde sig.

Alla bilder är hämtade från Nordiska museets arkiv. 

Barn och ungdom 02

Förr i tiden var det självklart att barnen skulle hjälpa till på gården. Redan som små följde barnen med föräldrarna i arbetet. De första egna arbetsuppgifterna som barnen fick kunde vara att gå ärenden eller att valla djur. Dalarna, Lima socken, 1906. Fotograf: Per Persson

Barn och ungdom 03

Barnarbetare, hyttpojkar i Kosta glasbruk, Småland. Pojken längst till höger hade fått en glasbit i ögat och gick med bandage ett par månader men arbetade ändå. 1905. Fotograf: okänd

Barn och ungdom 05

Barn som leker på skolgården. Skåne, Fru Alstad socken, 1906 Fotograf: Astrid Carlie

Barn och ungdom 06

Två barn från Trasskolan. Trasskolan var ett skolhem för fattiga, vanartade (missanpassade eller ouppfostrade) och vanvårdade pojkar. Stockholm, 1870. Fotograf: Alfred Jonsson

Barn och ungdom 07

Barnarbete, gatläggare på Åsgatan i Hedemora, ca 1920. Fotograf: okänd

Barn och ungdom 08

Två kvinnor avlusar barn på förstutrappan. Lössen samlas upp på plåtbrickor. Värmland, Mangskogs socken, 1912. Fotograf: Nils Keyland

Barn och ungdom 09

Klassrum i en folkskola i Västergötland på 1890-talet. År 1842 infördes folkskolestadgan som innebar att alla barn mellan 7 och 13 år skulle gå i skolan. Varje socken skulle inrätta fasta skolor med godkända lärare. Västergötland, Hova socken, 1890-tal. Fotograf: Gustav Heurlin

Barn och ungdom 10

Tolv småländska barn sitter på en grind. Kanske väntar de på en grindslant? 1920-tal. Fotograf: Gustav Heurlin

Barn och ungdom 11

Fattighjon från Jeppetorp fattiggård. Under medeltiden var det kyrkan som tog hand om de sjuka och fattiga. Efter reformationen blev det statens ansvar. Fattigvården tog hand om barn, gamla och fattiga samt människor som var arbetslösa. 1913. Fotograf: okänd

Barn och ungdom 12

Fruktskörd i skolträdgården. Turinge, Södermanland, 1912. Fotograf: okänd

Barn och ungdom 13

Skidutflykt. Dalarna, Lima socken, 1913. Fotograf: Georg Renström

Barn och ungdom 14

Ungdomar i en skogsbacke. Dalarna, Transtrands socken, 1917. Fotograf: Edvard Olsson

Barn och ungdom 15

Barn i en hage, 1949. Fotograf: KW Gullers

Barn och ungdom 16

Barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen. År 1881 skärptes lagstiftningen för minderåriga barn som arbetade vid fabrik eller med hantverk. Under början av 1900-talet reglerades barnarbetet ännu mer. Fotot från början av 1900-talet. Fotograf: okänd

Barn och ungdom 17

Barn på skolresa tillsammans med sin lärare. Barnen kommer från Karungi i Norrbotten. Ca. 1910–1915. Fotograf: okänd

Boende 01

Städning. Kvinnan i mitten slår ett par skopor vatten över golvet sedan sopar de två andra kvinnorna med de styva kvastarna. Värmland, Mangskog socken, 1910. Fotograf: Nils Keyland

Boende 02

En kvinna och hennes dotter framför en fallfärdig backstuga i Enskede, Stockholm. En backstuga var en liten, enkel stuga som fattiga människor bodde i. De ägde inte marken som stugan stod på och hade inte heller någon egen åkermark. 1906. Fotograf: Ivar Nilsson

Boende 03

En bygata med hus, folk och getter. Fotograf: okänd

Boende 04

En kvinna står framför en stuga. Dalarna, Lima socken, ca 1920. Fotograf: Georg Renström

Boende 05

Inne i en backstuga i Småland. 1904. Fotograf: Johan Emanuel Thorin

Boende 06

Gård vid Saltmätaregatan, Stockholm, 1903. Fotograf: Edvard Bäcklin

Boende 07

Statarfamilj i trångt kök. 1946. Fotograf: Gunnar Lundh

Boende 08

En backstuga i Småland. Kvinnan på bilden var 82 år och hade bott i stugan sedan hon var 22 år. Småland, Torsås socken, 1904. Fotograf: Johan Emanuel Thorin

Boende 09

Statarlänga. Statarbostäderna var mycket små och trånga. Familjerna hade ett rum var. Bälteberga gård, Skåne 1937. Fotograf: Gunnar Lundh

Boende 10

Man, kvinna och två pojkar med häst utanför sitt bostadshus. Dalarna, Lima socken, 1928. Fotograf: Edvard Larsson

Boende 11

Två barn i ett trångbott hem. Tvätt hänger på linor under taket. Fotograf: okänd

Emigration 01

Biljett, ”S.S. OLYMPIC”, White Star Line, från Southampton, 1912. Fotograf: Hans Koegel

Emigration 02

Ingeborg Johnson emigrerade till Amerika 1901. Då var hon 17 år. Ingeborg var folkskollärardotter från Köinge i Halland. Hon ville gå i folkhögskola men familjen hade inte råd. Därför emigrerade hon. Efter sex år i Amerika återvände hon hem till Sverige 1907. Fotograf: okänd

Emigration 03

Emigranter ombord på fartyg i Atlanten, 1911. Fotograf: Jonas Stattin

Emigration 04

Emigranter från Häggvik på amerikabåten, 1912. Fotograf: okänd

Sidor