Nordiska museets förlag

Kontakt

 

Vill du köpa våra böcker? Besök Nordiska museets butik, antingen i museibyggnaden eller på webbplatsen. Alla våra nyare titlar säljs också i den reguljära bokhandeln.
Kontakta Museibutiken: museibutiken@nordiskamuseet.se

Besök webbutiken här

Är du återförsäljare och vill sälja våra böcker? Alla våra titlar distribueras via Förlagssystem AB. Mer info här

Söker du recensionsexemplar av förlagets tidigare utgivna böcker?
Kontakta pressansvarig: sofia.hiller@nordiskamuseet.se