Byggnadsvård

Några nummer av Hushållningsjournalen

Husköket - Tips från Hushållningsjournalerna år 1776 - 1813

Vid några tillfällen under min tid som byggnadsantikvarie har jag stött på texter ur hushållningsjournalerna. Det kan handla om recept på färger, eller andra råd som berör byggnader. Hushållningsjournalerna gavs ut av Patriotiska sällskapet mellan åren 1766 och 1813, sällskapet bildades redan på 1760-talet och hade som syfte att utveckla lantbruket genom att sprida information och kunskap. Det...

Ett hus för de fattiga

Mitt mellan Julita gård och Väsby gård i Södermanland ligger Nybble gamla fattigstuga. Det är en oansenlig putsad byggnad med torvtak, som ligger på en höjd väl synlig från vägen och omsluten av öppna hagmarker. Som de flesta hus bär det på en historia som kan lära oss någonting om dåtiden, för att förstå vår samtid. Byggnadens historia är lite komplicerad. Fattigstugan uppfördes år 1742 efter...