färg

Några nummer av Hushållningsjournalen

Husköket - Tips från Hushållningsjournalerna år 1776 - 1813

Vid några tillfällen under min tid som byggnadsantikvarie har jag stött på texter ur hushållningsjournalerna. Det kan handla om recept på färger, eller andra råd som berör byggnader. Hushållningsjournalerna gavs ut av Patriotiska sällskapet mellan åren 1766 och 1813, sällskapet bildades redan på 1760-talet och hade som syfte att utveckla lantbruket genom att sprida information och kunskap. Det...