Stänkmålning

Ett hus för de fattiga

Mitt mellan Julita gård och Väsby gård i Södermanland ligger Nybble gamla fattigstuga. Det är en oansenlig putsad byggnad med torvtak, som ligger på en höjd väl synlig från vägen och omsluten av öppna hagmarker. Som de flesta hus bär det på en historia som kan lära oss någonting om dåtiden, för att förstå vår samtid. Byggnadens historia är lite komplicerad. Fattigstugan uppfördes år 1742 efter...