Berätta för oss

Nordiska museet vänder sig till människor i hela landet och i alla åldrar, som vill skriva om sina erfarenheter och tankar. Det kan handla om allt från vardagliga bestyr och företeelser till livsavgörande händelser och upplevelser. Frågorna ställs tematiskt på www.minnen.se eller via frågelistor som du kan läsa om längre ner på denna sida.

Radion i mitt liv

Radio har varit närvarande i människors liv i omkring hundra år. Tekniken förändras och vi lyssnar på olika sätt i olika tider och åldrar. Nu vill vi veta din relation till radion!

#metoo

Under hösten 2017 växte den virala internationella kampanjen #metoo i sociala medier. Har du deltagit i kampanjen och i manifestationer på din ort? Berätta för Nordiska museet!

www.minnen.se

Spel

Spel kan vara utvecklande på olika sätt, inte bara för barn utan även för vuxna. Kanske lägger vi i dag mer tid och pengar än någonsin på att spela. Men det saknas berättelser kring de senaste decenniernas spelvanor. Vad är det som gör spel så fascinerande?

Hår

Under åren 2011 till 2013 samlade Nordiska museet berättelser om hår. Ta del av dem på Hårwebben.

Att minnas migrationen

Har du invandrat till Sverige och vill skriva om ditt liv och bidra till vår gemensamma historia? Nordiska museet driver i samarbete med Mångkulturellt centrum en insamling av skrivna minnesberättelser på temat migration.

Handikapphistoria i kulturarvet

HAIKU var ett treårigt projekt som ville synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar.

Foto: Bertil Wreting, © Nordiska museet

Frågelistor: Skriv själv

Nordiska museet har sänt ut frågelistor till fasta meddelare i hela landet sedan 1920-talets slut. Skriv själv genom att besvara en av våra frågelistor.