Julita gårds bloggar

Byggnadsvårdsbloggen

Följ byggnadsantikvarien på Julita gård i arbetet med att vårda de kulturhistoriskt värdefulla husen.

Julitas trädgård

Klara Holmqvist, sektionschef Trädgård bloggar om trädgårdsverksamheten på Julita gård.

Bland hagmarker och åkertegar

Följ med markskötaren Mats Norström på Julita gård under hagmarksrestaureringar och arbetet på åkertegarna.