Arktiska spår

Arktiska spår, öppen föreläsningskväll i samarbete med Stockholms universitet.

Gränsöverskridande samtal och möten mellan konst och forskning, humaniora och naturvetenskap, samlingar och publik
Våra tematiserade onsdagskvällar om det föränderliga Arktis leds av Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

Under våren 2017 handlade föreläsningskvällarna om polarexpeditioner, gruvor och rädslan för ras. I höst är det klimatförändringarna och förhållandet mellan människa och natur i Arktis som står i fokus.

8 november – Människa och djur

Vilka effekter har klimatförändringarna på natur och samhälle i Arktis? Panelsamtal och föredrag med naturgeografen Gunhild ”Ninis” Rosqvist, föreståndare för Tarfala forskningsstation som forskar om effekterna av klimatförändringar på natur och samhälle i Arktis, renägaren Niila Inga från samebyn Laevas och den finlandssvenska journalisten och författaren Anna-Lena Laurén. Samtalet direktsänds på su.se/play

Läs mer här.

Samtalsserien ingår i en treårig samverkan mellan Stiftelsen Nordiska museet och Stockholms universitet på forskningstemat “Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna”.

Entré

Fri entré 

Plats: Samlingssalen, begränsat antal platser.

Var: 
Nordiska museet
När: 
onsdag 8 november 2017 -
17:0020:00