Intendentens favoriter: Ett hem i miniatyr - dockskåp från tre århundraden

I en serie om tre visningar berättar museets intendenter om sina favoritföremål, kl. 19.00 första onsdagen i månaden. 

Den 2 oktober visar Karin Dern, intendent vid avdelningen Kulturhistoria, utvalda dockskåp från museets samlingar.

Besökaren får en inblick i hur dockskåp tillverkats och använts under olika epoker, hur de speglat inredningsideal och gett utlopp för lek, fantasi och kreativt skapande.

Visningen pågår i ca 30 minuter och ingår i ordinarie entréavgift. Samling i Himmelsbaren på plan 4.


Kommande visningar i serien: 6 november och 4 december

Var: 
Nordiska museet
När: 
onsdag 2 oktober 2019 - 19:0019:30