Samtal: Två riktningar – dekolonisering av museet och offentlig konst

Statens konstråd och Nordiska museet välkomnar er till ett webbsänt samtal om dekolonisering av museet och offentlig konst.

Detta år invigs konstnären Outi Pieskis offentliga verk Två riktningar / Guektien bïegkese / Guovtte biggii för den nya entrén till Nordiska museet. Konstverket kopplar samman material i samtidskonst och kulturellt minne med angelägna frågor om svensk kolonialism och samisk repatriering. I detta samtal vill vi följa samiska rösters ledning i frågor om hur offentlig konst, offentliga institutioner och museer kan ta aktiva roller i pågående processer för att nedmontera kolonialitet och arbeta mot att bli platser för materiell förändring. Varmt välkomna till ett webbsänt kvällsprogram om dekolonisering av museet och offentlig konst.

Med inspiration från Nordiska museets samlingar
Med Två riktningar synliggörs en viktig del av nordiskt och samiskt kulturarv som nu får ett permanent avtryck i museibyggnaden. Konstverkets sydsamiska namn är Guektien bïegkese och dess nordsamiska namn är Guovtte biggii. Mönsterbilden är hämtad från en dekorerad sked i älghorn. I samisk kultur är skeden ett personligt föremål. Skedens ristningar, tecknen och mönster är bärare av ett kulturarv och identitet men också magi och mytologi.

Detta webbsända program produceras av Statens konstråd i samarbete med Nordiska museet. Det är en del av en programserie om dekolonialitet och offentlig konst som produceras av Statens konstråd. 

Mer information om sändningen kommer.

Läs mer om Två riktningar och den nya entrén


 

New Directions – Decolonising the Museum and Public Art

Public Art Agency Sweden and Nordiska museet welcome you to a conversation on decolonising the museum and public art.

This year sees the inauguration of artist Outi Pieski’s public artwork Two Directions / Guokte Bálga for the new entrance to Nordiska museet. The artwork connects materials of contemporary art and cultural memory to urgent matters of Swedish colonialism and Saami repatriation. In this conversation we want to follow the lead of Saami voices. How can public art, public institutions, and the museum take active roles in the process of dismantling coloniality and work toward becoming sites of material change? Please join us for an online evening programme on decolonising the museum and public art.

Inspired by Nordiska museet's Sámi collections
The pattern design of Two Directions is inspired by a decorated spoon of elk antler. Within Sámi culture, the spoon is a very personal item. The carvings on the spoon, the signs and patterns are bearers of cultural heritage and identity, as well as of magic and mythology. Through Two Directions, an important part of Nordic and Sámi cultural heritage is made visible and is now making a permanent impression on the museum building.

This web programme is produced by Public Art Agency Sweden in collaboration with Nordiska museet. It is a part of a programme series on Decoloniality and Public Art, produced by Public Art Agency Sweden.

More information to follow shortly.

Read more on Two directions

  • Two directions, konstnärligt gestaltad entré till Nordiska museet. Foto: Helena Bonnevier/Nordiska museet
  • Outi Pieski
  • Outi Pieski Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet
  • Sked ur Nordiska museets samlingar som inspirerat Outi Pieski till mönsterbilden i Two directions.
Var: 
Online
När: 
onsdag 7 oktober 2020 - 17:3019:00