Samisk historia och kultur

Samisk historia och kultur

Samerna, som är ett av världens urfolk, levde ursprungligen i Sápmi – Sameland med jakt, fiske och renskötsel som försörjning. Idag ser det annorlunda ut. Här hittar du information om samisk historia och kultur med inriktning på Nordiska museets samiska samling, som också finns digitalt tillgänglig på DigitaltMuseum. Att uppmärksamma och sprida kunskap om samisk historia, samiskt kulturarv och samiska erfarenheter är en central del i museets arbete med den samiska samlingen. I utställningen Arktis – medan isen smälter finns ett stort antal samiska föremål utställda i ett större arktiskt och nordiskt sammanhang.

Dialog om samiska samlingarna

Nordiska museet i Stockholm förvaltar en av världens största museisamlingar av föremål och arkivhandlingar om samisk kultur och historia. Nu tar museet initiativ till en bred dialog om dessa samlingars framtid som kommer att pågå under de närmaste åren.

Arktis – medan isen smälter

Pågår tills vidare.

Two directions – konstverk och ny entré

För den konstnärliga gestaltningen av Nordiska museets nya entré står den finsksamiska konstnären Outi Pieski med konstverket Two Directions, inspirerad av föremål ur museets samiska samling.

Arktiska spår

En publikation från Nordiska museet.

Samiska samlingar

I Nordiska museet finns ett omfattande material för den som är intresserad av samiskt kultur och historia – i arkiv och bildsamlingar, bibliotek och föremålsmagasin. Utforska de samiska samlingarna i Digitalt museum.

Samiska arkivmaterialet

Marie Steinrud, forskningsarkivarie, visar bilder ur ett unikt fotoarkiv med Lotten von Dübens porträtt av samer i Lappland under andra hälften av 1800-talet.

Se videon på UR Play

Vad är Sápmi?

Sápmi är namnet på samernas ursprungliga landområde, men det betecknar även det samiska samhället och folket, samerna.

Sápmi – Sameland

En karta över Sápmi som geografiskt område kan aldrig vara exakt. Det saknas tillräcklig kunskap om de äldsta sydliga bosättningarna och gränsen för renskötselområdena längs kusten är omstridd.

Karta över Sápmi (bild)

Minnen av Lappland

I Nordiska museets samlingar finns 50 oljemålningar av den danska konstnären Emilie Demant Hatt. De speglar hennes upplevelser och minnen från resor i de nordligaste samiska områdena i Norge och Sverige.

Forskning om Ernst Manker

Nordiska museet ansvarade under många år för ett gediget forskningsprojekt om etnografen Ernst Manker kallat "Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: Ernst Manker och Nordiska museet". Projektet fick stöd från Riksbankens Jubileumsfond (2009-2011) och leddes av fil dr. Eva Silvén, intendent på Nordiska museet mellan 1989 och 2016. En ny bok av Eva Silvén som bygger på bland annat detta projekt ges ut i december 2021 av Nordic Academic Press. 

Sápmi – om att vara same i Sverige

Katalog till Nordiska museets tidigare utställning Sápmi säljs i Museibutiken på Nordiska museet.
Rikt illustrerad och med text på svenska, nordsamiska och engelska.
Av Eva Silvén, Mats Landin och Christina Westergren.
96 sidor.

Köp boken