Låna på biblioteket

Hemlån ur bibliotekets samlingar är möjligt för personer som fyllt 18 år och har med sig legitimation. Med ett bibliotekskort får man låna gratis på Nordiska museets bibliotek. Bor man på annan ort kan man fjärrlåna genom sitt lokala bibliotek.

För att skaffa lånekort på Nordiska museets bibliotek fyller man i ett formulär. Lånekortet blir giltigt när du hämtar upp och signerar kortet på plats i biblioteket. Öppettider för Nordiska museets bibliotek.

Du som låntagare har ansvar för ditt lånekort och alla lånade böcker. Lånetiden är 30 dagar. Omlån på lånade böcker får göras sex gånger, om ingen annan låntagare står på kö på böckerna. Att låna ut sina lånade böcker till en tredje person är inte tillåtet. De lånade böckerna måste först lämnas tillbaka till biblioteket, sedan kan nästa person få låna dem.

Ansvaret att lämna tillbaka böckerna i tid ligger på låntagaren. Om böckerna måste krävas tillbaka fler än en gång kan låntagaren avstängas för vidare lån. Böcker ska lämnas tillbaka i oskadat skick. Om boken inte är återlämnad, förkommen eller skadad kommer full ersättning att krävas av låntagaren.

Att läsa på plats

  • Referenslitteratur 
  • Tidskrifter
  • Utställningskataloger
  • Broschyrer och varukataloger 
  • Uppsatser
  • Folianter
  • Litteratur äldre än 1940
  • Annan litteratur som är sällsynt eller ömtålig