Livstallet - Nya Stallbyggnaden

Byggnaden stod helt klar 1901 och kallades då för Nya Stallbyggnaden. Senare kom den att kallas för Livstallet. Vagnsflygeln och Livstallet är de två senast tillagda flyglarna i herrgårdsmiljön.

Uppförandet påbörjades redan 1898 och de sista spiltorna sattes in 1901. På platsen stod tidigare en nästan lika stor byggnad som revs i samband med att Livstallet uppfördes. Byggnaden utformades i klassicistisk stil med volutgavlar för att harmonisera med den övriga herrgårdsbebyggelsen.

I Livstallet fanns plats för såväl Arthur Bäckströms egna hästar som övernattande gästers hästar. Livstallet fungerade även som förvaringsplats för halm, redskap, foderkammare, stallkammare, sadelmakarens arbetskammare, selkammare och mycket mera.

I selkammaren förvaras seldon och sadlar. Det var en av kuskens uppgifter att se till att seldonen var i bästa skick. Det var lika mycket en fråga om säkerhet som utseende. Om någon del gick av under färden skulle det kunna bli en ren katastrof.

I gäststallet finns till och med en vattenspilta med tillhörande hästdusch som användes då hästarna blivit svettiga. I vattenspiltan stod hästarna i ett “fotbad” när hovar och ben blivit överansträngda.

Livstallet

Läs mer om Livstallet som historisk miljö.