Minnen – en källa till personliga berättelser

Bidra med berättelser på www.minnen.se

Nordiska museet har en lång tradition att samla personliga berättelser, till exempel genom frågelistor och upprop. På webbplatsen www.minnen.se, som Nordiska museet delar med andra museer och kulturarvsorganisationer, kan vem som helst kan bidra till aktuella insamlingsteman. Berättelserna sparas för framtiden i en gemensam minnesbank. 

Minnen ägs och förvaltas av museer i Sverige och Norge. Webbplatsen är utvecklad i samarbete med KulturIT. Minnen är ett nytt verktyg för insamling, förvaltning och tillgängliggörande av immateriellt kulturarv som löpande utvecklas. Insamlingsteman på Minnen kan initieras av museer och andra kulturarvsinstitutioner.