Nordiska museets medaljörer och stipendiater 2014

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd och/eller gjort insatser till kulturminnesforskningens fromma” – alldeles särskilt till dem som därvid stått i kontakt med Nordiska museet.

Hazeliusmedaljen i guld

  • Barbro Osher för förtjänstfulla insatser för svensk kultur och forskning genom The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Bernard Osher Foundation. Stöd har lämnats till åtskilliga av museets utställningar och publikationer liksom för dokumentation och fördjupad forskning i museets samlingar. Insamlingen av minnesberättelser inom projektet Judiska minnen som nu finns bevarat i Nordiska museets arkiv har givit värdefulla bidrag till historieskrivningen.

Hazeliusmedaljen i brons

  • Kerstin Lane för arbetet med att bygga upp Swedish American Museum i Chicago vilket bevarar och synliggör minnet av den svenska immigrationen till USA och de stora sjöarna.
  • Marianne Forssblad för arbetet med att bygga upp Nordic Heritage Museum i Seattle vilket bevarar och synliggör minnet av den skandinaviska immigrationen till nordvästra USA.

Medaljen för hembygdsvårdande gärning

Delas ut till ”inom kulturminnesvården förtjänta personer”.

  • Hans-Erik ”Hasse” Alatalo, Luleå, för dokumenterande och spridande av norrbottnisk och tornedalsk folkmusik och visa.
  • Maj-Gun Blomberg, Lärbro, och Anders Lundqvist, Lärbro, för arbetet med Bungemuseet på Gotland, ett av Sveriges största friluftsmuseer som samlar äldre gotländsk byggnadskultur.
  • Tage Persson, Funäsdalen, som varit en drivande kraft vid tillkomsten av Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen.
  • Birgitta Notlöf, Stockholm, grundare av ideella föreningen Livstycket, ett kunskaps- och designcenter i Tensta, Stockholm, som ska hjälpa invandrarkvinnor att ta sig ur sin isolering, lära sig det svenska språket och bli självförsörjande.

Harald Hvarfners minnesfond 2014

Harald Hvarfners minnesfond syftar till att bereda fast anställd personal av alla kategorier vid kulturhistoriska museer i Norden möjlighet till bidrag för resor i de nordiska länderna i samband med bedrivande av forskning inom ämnesområde av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi och kulturhistoria.

  • Lotta Fernstål, Historiska museet, för en forskningsresa inom ramen för det pågående forskningsprojektet I de äldsta runornas tid.
  • Joakim Wehlin, Dalarnas museum, för en forskningsresa inom det nyligen initierade forskningsprojektet, Livsstrategier och identiteter. Tidig metalltid i inre Skandinavien 4000-2000 kal. BP.

KW Gullers stipendiefond 2014

K W Gullers stipendium för förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område tilldelas i år Linda Forsell, Stockholm/New York.

Ur motiveringen: ´”Vi ser Linda Forsell som en god representant för hur fotografrollen kan se ut idag".

I en tid då många fotografer helst väljer ett introspektivt förhållningssätt känns det extra viktigt att uppmärksamma hennes driv och hennes djupa engagemang i att skildra mänsklig utsatthet, strävan efter ett värdigt liv och en vardag där det extrema och det normala existerar sida vid sida.”

NUDOK-diplomet 2014

NUDOK-diplomet tilldelas Jonas Larsson, Söderhamn, född 1989, utbildad vid Nordens Fotoskola. Jonas Larssons examensutställning ”Val” blir till en fotografisk undersökning, ett försök att förstå sin egen historia. Bildspråket visar på en vilja att finna en egen identitet som vi är nyfikna på att se mer av.