Norra flygeln

Norra flygeln uppfördes kring år 1760. Detaljer i flygelns källare ger en antydning om att byggnaden, till viss del, står på en äldre grund.

Under 1800-talet kallades byggnaden för ”Kavaljersflygeln”. Det innebar att fattiga släktingar och vänner bodde i flygeln under längre tider. När Arthur Bäckström tog över Julita gård kring sekelskiftet 1900 kallades byggnaden för ”Gästflygeln” eller ”Gårdsköksflygeln”. Det senare skiljde byggnaden från ”Köksflyglen” som den södra flygeln kallades. I gårdsköket lagades maten till de som arbetade på gården och från köksflygeln kom maten som gavs till Arthur Bäckström själv och hans gäster. I norra flygeln fanns även bostäder för de som arbetade på gården.

På 1920-talet byggdes Norra flygeln ut och i tillbyggnaden skapades nya sovrum och en vinterträdgård. Tillbyggnadens källare blev bostad åt gårdens chaufför, och i bottenplanet skapades en lägenhet för gårdsförvaltaren, eller inspektorn som han kallades. Sedan tidigare fanns även en terrass ut mot Stora huset från Norra flygelns matsal.

1953, ungefär tio år efter det att Nordiska museet övertagit gården, skedde en stor renovering av bottenvåningens lägenhet. I slutet av 1900-talet användes byggnaden som kontor och idag finns även rum att hyra för besökare till Julita gård.