Fataburen 2017. Vår vardag – ditt museum

Nordiska museet och Skansen förmedlar dagligen kunskaper och upplevelser till besökare och gäster och har gjort det i långt över ett sekel. Grundläggande är att berätta om viktiga teman i våra samlingar. Människans erfarenheter står i fokus och därmed blir berättelsen nästan oändligt stor.

För första gången på länge ger de två museernas gemensamma årsbok Fataburen en bred inblick i verksamheterna. Det börjar med synliggörandet av en osynlig markisinna och slutar med skyddet av berguv och vitryggig hackspett. Däremellan handlar det om byggnader, föremål, skolor på besök, dokumentation, fotohistoria, böcker, konst, mode, Arktis, Östersjön, rosor och pioner – bland annat.

Nordiska museet och Skansen har bredd och djup men verkar i fler dimensioner än så. Välkommen på besök i ett kulturhistoriskt universum! Till vår vardag och ditt museum.

Redaktör: Anders Carlsson
Publicerades i november 2017
240 sidor, illustrerad, inbunden
Format 175 x 215 mm
ISBN 978-91-7108-598-6
ISSN 0348-971 X