Minnets tempel


Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets arkitekturvärld.

Av Johan Mårtelius.

Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm är ett arkitektoniskt landmärke. Den invigdes 1907 och hade då tagit mer än ett kvarts sekel att färdigställa. Men det inbyggda tidsperspektivet är längre än så. Arkitekten Isak Gustaf Clason förhöll sig kritiskt till både historiska och samtida mönster och bidrog på så sätt aktivt till det sena 1800-talets diskussioner inom yrket. Som arkitektuppgift förenade museibyggnaden lokala, regionala och globala referenser men även folkliga traditioner och en växande urbanitet. Ambitionen var att ge ett bidrag till framtiden.

Johan Mårtelius studie om Nordiska museet är ett arkitekturhistoriskt standardverk. Minnets tempel är en reviderad nyutgåva, rikt illustrerad med bilder och ritningar ur museiarkivet, som i en nyskriven epilog också förlänger blicken mot vår egen tid.

Köp boken

Publicerades i januari 2020
248 sidor, illustrerad, inbunden
Format 210 x 270 mm
ISBN 978-91-7108-613-6