Museibyggnaden

 

Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm är ett arkitektoniskt landmärke. Den väldiga huskroppen syns på långt håll från alla vinklar och närmare inpå framträder spännande detaljer i uttryck, material och hantverk. Arkitekten Isak Gustaf Clason knöt an till flera olika historiska byggnadsformer när huset ritades i slutet av 1800-talet. I dag är byggnaden historisk snarare för att den så tydligt manifesterar sin egen tid. Boken bygger på anteckningar, ritningar och bilder ur museets arkiv och berättar om hela anläggningens karaktär, tillkomst och referensvärld.

Publicerades i juni 2017
96 sidor, illustrerad, mjukband
Format: 160 x 240 mm
ISBN 978-91-7108-596-2 (sv.)
ISBN 978-91-7108-597-9 (eng.)