87 röster om migration

Jonas Engman och Lisa M. Söderlindh (utg.)

Migrationen finns överallt och har alltid funnits. Ändå blir den offentliga diskussionen om detta fenomen oftast laddad. Samtidigt saknas många gånger migranternas egna röster. I den här boken kommer 87 personer till tals. Deras skäl till migration har varierat men alla har erfarenhet av rörelse över gränser och mellan nationer, gemenskaper och värdesystem. Berättelserna är individuella men ter sig allmängiltiga när vi lägger dem sida vid sida. De vittnar om vår tids konflikter men också om ett mänskligt tillstånd.

Boken 87 röster om migration ges ut i samverkan mellan Nordiska museet och Migrationsverket. Den bygger på ett intervjumaterial som samlades in genom initiativet MIG Talks och som har förvärvats av Nordiska museets arkiv. Samma material finns tillgängligt på Minnen.se, Nordiska museets webbplats för digital insamling. Boken publiceras på både svenska och engelska och kan också laddas ned kostnadsfritt från publiceringsdatabasen DiVA.

Publicerades i juni 2019
224 sidor, illustrerad, mjukband
Format 210 x 220 mm
ISBN 978-91-7108-605-1 (sv.)
ISBN 
978-91-7108-606-8 (eng.)