Allkonstnär i ”hemtrefnadens” tid

ack_om_du_vore_har.jpgLars Israel Wahlman som möbel- och inredningsarkitekt 1894-1917.

Av Johan Knutsson. Foto: Peter Segemark.

Köp boken

I bokens centrum står arkitekten Lars Israel Wahlman (1870–1952). Han var en av de arkitekter som i början av 1900-talet förverkligade ett nytt villaideal, inspirationen kom både från England och från den svenska allmogekulturen. Till Lars Israel Wahlmans mest kända och välbevarade verk hör Engelbrektskyrkan i Stockholm och Tjolöholms slott söder om Göteborg. Villorna Trotzgården i Hedemora, Wahlmans egen Villa Tallom norr om Stockholm och Norhaga utanför Falun, alla från början av 1900-talet, hör till hans mindre kända men alltjämt välbevarade verk.

Författaren har ingående studerat några av Wahlmans bäst bevarade miljöer samt studerat publicerade källor och brev och på så sätt kommit ett komplicerat konstnärskap nära inpå livet. Olika perspektiv av Wahlmans möbel- och inredningsarkitektur tas upp i boken, med fokus på en arkitekts olika roller: ingenjör, konstnär och inte minst allkonstnär. I början av 1900-talet var det eftersträvansvärt att förena de olika konstarterna måleri, skulptur, arkitektur och förena varje liten detalj i en miljö till en genomarbetad helhet - ett allkonstverk. Det var också en tid då hemtrevnaden stod i centrum och där vissa inslag var obligatoriska - som en ombonad sittvrå, en öppen spis, en välkomnande entré och ett tickande golvur. Wahlman arbetade efter båda dessa ledstjärnor, allkonstverk och hemtrevnad, något som hans efterlämnade verk vittnar om. I boken berättar författaren också om arkitektens väg dit, om inspirationsmaterial och om konstnärliga processer. Alla som idag ägnar sig åt formgivning eller intresserar sig för heminredning har något att hämta i boken.

Författaren Johan Knutsson är fil.dr i konstvetenskap och professor i möbelkultur vid Linköpings universitet (Carl Malmsten Furniture Studies) och Nordiska museet. Hans avhandling behandlar allmogemöbler och den folkliga estetik där Wahlman fann inspiration. Fotograf Peter Segemark är mångårig medarbetare på Nordiska museet och har tagit bokens samtliga bilder.

207 sidor, illustrerad, inbunden
Format: 190 X 240 mm
ISBN 978-91-7108-561-0