Boskapsskötseln under medeltiden

Boskapsskötseln under medeltidenEn källpluralistisk studie

Janken Myrdal

Format 200 x 210 mm
310 sidor, illustrerad
Nordiska museets handlingar 139
ISSN 0346-8585
ISBN 978-91-7108-555-9
Pris 240 kr

 

Vardagen och de breda folklagrens liv under äldre tider hör till det svårutforskade. Kunskap om medeltidens materiella värld måste sökas i spridda detaljer och i många källor. Men genom kart läggningen av små förändringar kan också stora skeenden förstås.

Boskapsskötseln under medeltiden är en studie av en både materiell och vardaglig företeelse. Granskningen av källmaterial utgör en stor del av boken. För att kunna tolka och använda olika material i ett sammanhang, där också tidigare undersökningar ingår, har författaren tillämpat en källpluralistisk metod, som han beskriver som en form av tvärvetenskap inom den enskilde forskaren. Boken är en formulering av ett nytt forskningsläge som gäller både detaljer och stora strukturer, såväl införandet av en klave med låsbräda som utvecklingen av kvinnors och mäns roller i boskapsskötseln.

Janken Myrdal är professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet.