Den feminina textilen

ack_om_du_vore_har.jpgMakt och mönster

Red. Birgitta Svensson och Louise Waldén

2005. 218 s., rikt illustrerad
Pris 275 kr

Köp boken

 

Kvinnor har i arbetet med textilen skapat en egen offentlighet och en kulturell grogrund. Den feminina textilen är en kraftsamling för att lyfta fram de sällan omskrivna stora textila museisamlingarna i ett forskningssammanhang och med ett genusteoretiskt perspektiv. Antologin innehåller elva artiklar och bland författarna finns många unga forskare. Många har också anknytning till Nordiska museet. Biografiska återblickar ger insikter i hur de textila samlingarna skapats. Framåtblickande texter visar vilka forskningsmöjligheter det textila kulturarvet erbjuder idag.