Expeditioner i det förflutna

ack_om_du_vore_har.jpgEtnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början.

Av Karin Gustavsson.

Under 1900-talets inledande decennier genomfördes omfattande fältarbeten på den svenska landsbygden. Ålderdomlig bebyggelse dokumenterades på bild och i ord av unga män som hade studerat konsthistoria, nordiska språk, folklivsforskning och arkeologi. De tog sig fram med cykel och tåg, så småningom också med bil, på resor eller ”expeditioner” som resulterade i fotografier, ritningar och beskrivningar som i sin tur samlades i arkivakter. Dessa låg sedan till grund för både vetenskapliga och populära publikationer.

Fältarbetena ingick i ett större sammanhang. Ambitionen var att alla spår av den – som det förmodades – försvinnande allmogekulturen skulle kartläggas, beskrivas och arkiveras. By- och bebyggelsedokumentationerna utfördes av flera olika museer och arkivinstitutioner med Nordiska museet i Stockholm som den stora aktören. I denna rikt illustrerade bok får vi följa fältarbetarna i deras arbete runt om i landet och se både hur deras vardag gestaltade sig och hur deras arbete kom att prägla bilden av den svenska allmogen.

Karin Gustavsson är etnolog, verksam vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Format 200 x 215 mm
239 sidor, illustrerad, danskt band
Nordiska museets handlingar 140
ISSN 0346-8585
ISBN 978-91-7108-570-2

Köp boken