Exponerad tid

Johan Emanuel Thorins fotografier 1890-1930.

Av Eva Dahlman och Gunvor Vretblad.

Sekelskiftet 1900. Industrier och kommunikationer, samhällen som växer och förändras. Det nya seklet tycks innebära att allt går fortare, men nu finns också teknik som gör att tiden kan hejdas och materialiseras.

Johan Emanuel Thorin var en av dem som lockades av fotografins möjligheter. Genom kameralinsen iakttog han sin omgivning – naturen, bebyggelsen och människorna, det nya och det gamla. Motiven fann han ofta i Åtvidaberg, en tätort som utvecklades i snabb takt och där Thorin var verksam, inte bara som fotograf utan också som folkskollärare med många förtroendeuppdrag.

Thorins gärning är unik. Den breda repertoaren, de omfattande dokumentationerna och de enskilda bildernas lyskraft och nyansrikedom väcker beundran. Hans fotografier är också sällsynt väl bevarade och finns i dag på en rad institutioner, främst i Åtvidaberg med omnejd. Nordiska museet har en betydande samling från Svenska Turistföreningen. Thorin fick redan under sin levnad uppmärksamhet och utmärkelser, men det är först nu som han har fått sin rättmätiga plats i den svenska fotohistorien.

Exponerad tid är resultat av ett mångårigt forskningsarbete. Med stor kunskap lyfter författarna fram Thorins fotografi och sätter in den i ett större sammanhang. Boken är ett viktigt stycke kulturhistoria och samtidigt en skildring av en engagerad och skicklig fotograf.

Slutsåld
240 sidor, illustrerad, inbunden
Format: 240 x 200 mm
ISBN 978-91-7108-566-5