Fataburen 2014. Lekar och spel

Lek och lärande hör ihop och därför uppfattas leken som viktig – både i sig och som studieobjekt. Spel och spelande, däremot, är något ideologiskt laddat och mer ifrågasatt. Video- och datorspel, särskilt sådana med våldsamt innehåll, beskylls ofta för att orsaka både fysisk och psykisk ohälsa.

Samtidigt utmanas i dag många invanda uppfattningar och föreställningar om spel i olika medier. Spelkulturerna ses alltmer med positiva förtecken. Spelandet skapar gemenskap, ökade språkkunskaper och kännedom om virtuella världar. Underhållning och lärande närmar sig varandra.

Lekar och spelande har länge intresserat museerna. Leksaker och spel har samlats in och berättelser och beskrivningar av särskilt barns lek har tillförts folkminnesarkiven. Lek och leksaker är viktiga inslag i många ritualer och representerar identitetsskapande och barnets väg in i vuxenlivet. Så är det i dag, så var det i bondesamhället.

Temat i årgång 2014 av Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen är ”Lekar och spel”. Perspektivet på dessa frågor är brett och författarna berättar om boule, bratz och blindbock – och mycket däremellan.

Redaktör: Dan Waldetoft
Format 175 x 215 mm
248 sidor, illustrerad, inbunden
ISBN 978-91-7108-572-6
ISSN 0348-971 X