Humle

Det gröna guldet.

Av Else-Marie Karlsson Strese och Clas Tollin.

Humlen har följt människan i över tusen år. Trots det har mycket av kunskapen om den gått förlorad i Sverige. Vi känner grödan som smaksättare i öl, kanske även som dekorations- och medicinalväxt. Mindre känt är att dess ekonomiska betydelse har varit så stor att odlingen har reglerats i lag under fyra sekler.

I denna rikt illustrerade bok, som här ges ut i en andra upplaga, betraktas humlen utifrån ett sammansatt biologiskt och historiskt perspektiv. Innehållet spänner från växtens kemi, genetik och historiska utbredning till odling, ölproduktion och nya användningsområden. Djupast handlar framställningen om att den nära relationen mellan människan och kulturväxterna styrs av såväl biologiska som politiska och sociala faktorer.

Författarna till Humle: Det gröna guldet är agrarhistoriker från två skilda discipliner. Else-Marie Karlsson Strese är biolog och genetiker och Clas Tollin kulturgeograf.

Köp boken

Andra upplagan
Publicerades i november 2018
304 sidor, illustrerad, inbunden
Format 215 x 255 mm
ISBN 978-91-7108-600-6