KW Gullers

KW Gullers (1916–1998) var tolv år när han började fotografera sin hemstad Stockholm och femton när han fick sin första anställning i fotobranschen.

Några år senare startade han Studio Gullers och inledde en livsgärning som kom att präglas av närmast exempellösa framgångar. Han drevs av stora ambitioner men hämtade också näring i samtidens längtan efter nya visuella uttryck och berättelser.

När den klassiska bildjournalistiken nådde vägs ände vid 1950-talets slut såg sig Gullers tvungen att bredda sin verksamhet. Uppdragen för de stora namnen inom näringslivet gav upphov till framtidsoptimistiska skildringar av svensk industri och bär som sådana vittnesmål om en unik tidsanda. Som helhet betraktad ger Gullers verk en sammansatt bild av Sverige under moderniseringens århundrade.

Studio Gullers bildarkiv utgör en hörnsten i Nordiska museets fotosamlingar. Bilderna används flitigt och är älskade av många. De talar till människor med egna minnen av de tidevarv som de fångar men finner lika ofta en yngre publik som letar efter ingångar till ett både nära och fjärran förflutet. I den här boken finns klassiker och pärlor för alla.

Publicerades den 1 december 2016
128 sidor, illustrerad, mjukband
Format: 135 x 155 mm
ISBN 978-91-7108-590-0