Markeringar och maskeringar

Att visa eller dölja sin kroppAtt visa eller dölja sin kropp

Redaktörer Roger Qvarsell & Birgitta Svensson

Format 140 × 220 mm 200 sidor, illustrerad
ISBN 978-91-7108-552-8
Pris 125 kr

 

Kläder kan användas både för att dölja och för att visa fram den kropp som finns därunder. Man kan maskera kroppsformer och kroppsdelar som man anser vara av privat natur, mindre tilltalande eller inte överensstämmande med den egna identiteten. Men man kan också markera kroppsliga egenskaper genom glipor, slitsar och halvt genomskinliga klädesplagg. Det nästan dolda kan locka till sig fler intresserade blickar än den nakna kroppen. Hur människor visar eller döljer sin kropp har alltid ingått i studiet av klädernas och modets historia. Men i det senmoderna, urbana samhällslivet har antalet korta möten på gator, i gallerior, på bussar och tåg ökat.

Kläder och accessoarer, stil och ansiktsuttryck bildar en yta som snabbt kan uppfattas och som formar de första viktiga intrycken, även om vi gärna vill att andra skall se oss för vår personlighets skull. Vårt yttre och vårt inre jag är oskiljaktiga för omgivningen och kanske även för oss själva. Markeringar och maskeringar är en serie studier och analyser som visar komplexiteten i de sätt på vilka vi använder och förhåller oss till kläder. Bokens författare är museitjänstemän och forskare, de flesta knutna till Nordiska museet.