Om Nordiska museets bokutgivning

Under de närmaste åren har museet  paus i sin bokutgivning och har inte möjlighet att ta emot några manus.
För recensionsexemplar av museets tidigare utgivna böcker, kontakta pressansvarig: sofia.hiller@nordiskamuseet.se
För köp av böcker, kontakta Museibutiken: museibutiken@nordiskamuseet.se

Länkar till biblioteksdatabasen Libris

Hela utgivningen

Nordiska museets handlingar

Årsboken Fataburen