Om Nordiska museets förlag

Nordiska museet har gett ut böcker sedan slutet av 1800-talet. Förlaget publicerar i dag facklitteratur om svensk kulturhistoria från 1500-talet till vår egen tid. Museets profilområden har en framträdande plats i utgivningen, som sträcker sig från kataloger och andra skrifter med anknytning till museets publika verksamhet till forskningsantologier och monografier. Årsboken Fataburen och den akademiska serien Nordiska museets handlingar är rika källor till kunskap om svensk kulturhistoria och om Nordiska museets och Skansens samlingar och kulturmiljöer.

Förlaget har en liten redaktion inom museet. Vi anlitar externa formgivare och ibland även externa redaktörer. I nuläget ges en handfull titlar ut varje år och produktionen är som regel finansierad genom olika stiftelser och fonder. Distributionen sker genom Förlagssystem AB.

Länkar till biblioteksdatabasen Libris

Hela utgivningen

Nordiska museets handlingar

Årsboken Fataburen