Om Nordiska museets förlag

Nordiska museet har gett ut böcker sedan 1873. Förlaget publicerar i dag facklitteratur om svensk kulturhistoria från 1500-talet till vår egen tid. Museets profilområden – seder och bruk, hem och bostad, kläder och mode samt naturbruk – har en särskild plats i utgivningen. Ämnena kan i övrigt variera från mat till arbetsliv och fotografi.

Utgivningen kan delas in i tre huvudsakliga kategorier. Den första består av kataloger och andra skrifter med anknytning till museets publika verksamhet. Under senare år har böcker med titlar som ”Modemakt”, ”Smycken” och ”Ränder”, alla med förankring i motsvarande utställningar, prisbelönats av Svensk Bokkonst för god formgivning.

Den andra kategorin består av doktorsavhandlingar och akademiska monografier. Serien Nordiska museets handlingar hör hit. Den tredje utgörs av kulturhistoriska titlar med ett bredare tilltal. Därutöver publicerar förlaget Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen, som varje år kretsar kring ett nytt kulturhistoriskt tema. Se särskild sida.

Förlaget har en liten redaktion inom museet. Vi anlitar externa formgivare och ibland även externa redaktörer. I nuläget ges en handfull titlar ut varje år och produktionen är som regel finansierad genom olika stiftelser och fonder. Distributionen sker genom Förlagssystem AB.

Länkar till biblioteksdatabasen Libris

Hela utgivningen

Nordiska museets handlingar

Årsboken Fataburen