Socker och söta saker

En kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige.

Av Ulrika Torell.

Få varor är så älskade som söta produkter och få måltider sägs vara lika hotfulla som den sockerstinna maten. Sockret är samtidigt så alldagligt att det lätt tas för givet, som om det alltid har funnits. Det kan till och med vara svårt att undvika. Men i själva verket är sockret en nymodighet i vardagens kosthåll. Trots att det har cirkulerat som handelsvara i mer än tusen år blev sockerätandet folkligt först på 1900-talet. Sockret är på så vis, paradoxalt nog, både en av de allra äldsta och mest moderna specerierna i våra skafferier.

Den här boken handlar om hur våra relationer till den så begärliga och besvärliga sötman har formats och hur sockret förvärvade sin så självklara position som basvara i butikerna och medelpunkt på festborden. Här spåras dess roller och funktioner i kosthåll och samhällsliv, från 1800-talets apoteksrum och de högre ståndens umgänge till vår egen tids debatter om alltför söta livsmedelsutbud. Genom att följa sockret i vitt skilda och hittills oanvända källor ger Socker och söta saker nya perspektiv på sockerkonsumtionen i Sverige.

Boken var en av vinnarna i Måltidsakademiens tävling ”Årets svenska måltidslitteratur” 2015.

Ulrika Torell är forskare och intendent vid Nordiska museet i Stockholm och har tidigare bland annat skrivit om tobakens och förpackningarnas historia.

Köp boken

Ca 250 sidor, illustrerad, mjukband
Format: 200 x 215 mm
Nordiska museets handlingar 141
ISSN 0346-8585
ISBN 978-91-7108-571-9