Nordiska museets bokutgivning

Nordiska museet har gett ut böcker sedan slutet av 1800-talet. Museet publicerar facklitteratur om svensk kulturhistoria från 1500-talet till vår egen tid. Under de närmaste åren har bokutgivningen paus och museet har inte möjlighet att ta emot några manus.


Aktuella titlar

Nordens Paris

Praktverk om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 av Susanna Strömquist.

Arktiska spår

En resonerande katalog om Arktis historia, samtid och framtid.

Connect to Collect

Om insamling av fotografier från sociala medier.

Minnets tempel

Standardverk om Nordiska museets huvudbyggnad i ny och rikt illustrerad utgåva.

Fataburen 2014. Lekar och spel

Lek och lärande hör ihop och därför uppfattas leken som viktig – både i sig och som studieobjekt. Spel och spelande, däremot, är något ideologiskt laddat och mer ifrågasatt. Video- och datorspel, särskilt sådana med våldsamt innehåll, beskylls ofta för att orsaka både fysisk och psykisk ohälsa. Samtidigt utmanas i dag många invanda uppfattningar och föreställningar om spel i olika medier. Spelkulturerna ses alltmer med positiva förtecken. Spelandet skapar gemenskap, ökade språkkunskaper och...

Män i baddräkt

En kroppslig kulturhistoria ISBN 978-91-7108-543-6 Format 240 x 160 mm 136 sidor, rikt illustrerad Pris ca 125 kr Köp boken En bok om badkläder för män är också de badklädda männens historia. Att kostymen och uniformen betyder något för manlig identitet är vi inte främmande för, men vad gör baddräkten med mannen? Män i baddräkt beskriver hur badlivet expanderade under 1900-talet. Mannen måste lära sig att framträda bland människor av olika kön, klass, ålder och nationalitet, med begränsade...

”Mig själv och mitt gods förvalta”

1800-talskvinnor i kamp om myndighet. Av Britt Liljewall. Köp boken Barnamörderskans, stadsflickans och hustruns kamp att bli myndiga – en fråga om självständighet, identitet och demokrati. I början av 1800-talet fanns förutom änkorna bara några hundra myndiga kvinnor i Sverige. De gifta kvinnorna stod under sina mäns målsmanskap. I slutet av seklet var hela den ogifta kvinnogruppen myndig och hade formell rätt att ”sig själv och sitt gods förvalta”. Tolkningarna av den kvinnliga myndighetens...

Köket. Hemmets hjärta

Hemmets hjärta Marianne Larsson Pris 80 kr Vid sekelskiftet 1900 var köket oftast ett allrum där familjen samlades. Men i folkhemmets funktionella kök skulle arbetet rationaliseras och husmödrarnas status höjas. Litet och effektivt eller rymligt och välkomnande – ett sekels ideologier och samhällsförändringar kan avläsas i köket.

Modemakt

300 år av kläder Utställningskatalog Berit Eldvik Foto Mats Landin Format 240 x 320 mm 160 sidor, rikt illustrerad ISBN 978-91-7108-536-8 Pris 250 kr Finns även med engelsk text Köp boken Modet tjusar och ställer krav, modet finns och försvinner. Modet har makt, ger makt och skapar motstånd – som ofta blir nytt mode. Nordiska museets samling av kläder från 1700-talet till idag speglar ett komplicerat förhållande mellan vårt inre och vårt yttre, mellan samhället och individen, mellan behovet av...
Markeringar och maskeringar

Markeringar och maskeringar

Att visa eller dölja sin kropp Redaktörer Roger Qvarsell & Birgitta Svensson Format 140 × 220 mm 200 sidor, illustrerad ISBN 978-91-7108-552-8 Pris 125 kr Kläder kan användas både för att dölja och för att visa fram den kropp som finns därunder. Man kan maskera kroppsformer och kroppsdelar som man anser vara av privat natur, mindre tilltalande eller inte överensstämmande med den egna identiteten. Men man kan också markera kroppsliga egenskaper genom glipor, slitsar och halvt genomskinliga...
Nordiska museet. Svenska trender och traditioner

Nordiska museet

Svenska trender och traditioner Format 240 x 160 mm 98 sidor ISBN 978-91-7108-548-1 Även med engelsk text, ISBN 978-91-7108-550-4 Pris 125 kr Köp boken Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Här finns över en och en halv miljon föremål, exklusiva och vardagliga ting, alla med en egen historia. Nordiska museets arkiv upptar drygt 4 500 hyllmeter, bildsamlingarna omfattar cirka sju miljoner fotografier, biblioteket innehåller över 250 000 böcker och tidskrifter. Samlingarna...
Ladugården - om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600–2000

Ladugården

Om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600–2000 Ulrich Lange Format 210 x 250 mm 232 sidor, rikt illustrerad. ISBN 978-91-7108-547-4 Pris 235 kr SLUTSÅLD Sverige sägs ha en högeffektiv mjölkproduktion, där korna lever fritt i byggnader planerade för lösdrift och där modern teknik tar hand om mjölken – från ko till butik. Men vad har i så fall hänt med lantbrukets traditionella miljö? Har den vardagliga och välkända ladugården – den mest framträdande byggnadstypen på landsbygden – helt...

Sidor