Nordiska museets bokutgivning

Nordiska museet har gett ut böcker sedan slutet av 1800-talet. Museet publicerar facklitteratur om svensk kulturhistoria från 1500-talet till vår egen tid. Under de närmaste åren har bokutgivningen paus och museet har inte möjlighet att ta emot några manus.


Aktuella titlar

Nordens Paris

Praktverk om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 av Susanna Strömquist.

Arktiska spår

En resonerande katalog om Arktis historia, samtid och framtid.

Connect to Collect

Om insamling av fotografier från sociala medier.

Minnets tempel

Standardverk om Nordiska museets huvudbyggnad i ny och rikt illustrerad utgåva.

Svåra saker

Ting och berättelser som upprör och berör. Red. Eva Silvén och Anders Björklund. Vilka föremål och historier är det som överlever i museernas arkiv och magasin, hemma i skåp och lådor och i människors berättelser? Vem sparar det som är smutsigt, tabubelagt, sorgligt eller politiskt farligt? Hur blir ett oskyldigt vardagsting svårt – och för vem? Sådana frågor diskuteras och analyseras i boken Svåra saker . Sammanlagt presenteras drygt hundra föremål från ett stort antal svenska museer och deras...

Tvättstugan. En svensk historia

En svensk historia Kristina Lund Köp boken Den gemensamma tvättstugan är ett folkhemsprojekt som startade på 1930-talet då Sverige skulle moderniseras och då alla skulle få det så bra som möjligt materiellt. En av de första gemensamma tvättstugorna i modern tappning byggdes i Stockholm redan på 1920-talet, under 1930- och 40-talen blev tvättstugor blev allt vanligare när nya hus byggdes.

Sovrummet. Bäddat för förändring

Sovrummet. Bäddat för förändring Anna Womack Pris 80 kr Köp boken Ett särskilt rum för sömn och vila har en ganska kort historia. Det var bland funktionalister i 1930-talets intensiva debatt om trångboddhet som tanken väcktes på ett sovrum bara ägnat åt sömn. Men först efter andra världskrigets slut fick bostäderna så många rum att funktionalismens idéer kunde börja realiseras. Det avskilda sovrummets tillkomst är en viktig del i skildringen av folkhemmet och framväxten av ett modernt och...
Sápmi

Sápmi

Om att vara same i Sverige Utställningskatalog Format 160 x 240 ISBN 978-91-7108-520-7 Pris 140 kr Köp katalogen Sápmi är en utställning om att vara same i Sverige. Den handlar om möten mellan människor, i historien och idag. Hur har samerna format det svenska och svenskarna det samiska? Sápmi är en berättelse om både makt och motstånd, där många kan känna igen sig. Katalogen visar utställningens teman på 96 bildrika sidor. Frågeställningarna fördjupas i texter på svenska, nordsamiska och...
Smycken

Smycken

Katalog till Nordiska museets utställning öppnad 14 september 2012. Helena Lindroth Foto Mats Landin Text på svenska och engelska Format 240 x 160 mm 276 sidor, rikt illustrerad ISBN 978-91-7108-554-2 Pris 150 kr Nu gläntar vi på locket till Nordiska museets smyckeskrin! Tusen smycken visas i utställningen – kungliga garnityr, folkliga dräktsmycken och enkla bijouterier – de flesta har använts i Sverige från 1500-talet och fram till i dag. Ett stort antal smycken presenteras också i katalogen...
Raffinerade rum

Raffinerade rum

Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956 Olle Wilson Format 200 x 210 mm 239 sidor, rikt illustrerad ISBN 978-91-7108-549-8 Pris 240 kr Internationella bensinbolag etablerade sig i Sverige vid 1920-talets mitt. Deras kontroll av bensinhandeln har satt tydliga spår i landskap och stadsbild, men fortfarande saknas bensinstationen nästan helt i arkitekturhistorien. Doktorsavhandlingen Raffinerade rum lyfter fram bensinstationen som kulturellt fenomen, och åskådliggör de värderingar...

Sidor