Nordiska museets bokutgivning

Nordiska museet har gett ut böcker sedan slutet av 1800-talet. Museet publicerar facklitteratur om svensk kulturhistoria från 1500-talet till vår egen tid. Under de närmaste åren har bokutgivningen paus och museet har inte möjlighet att ta emot några manus.


Aktuella titlar

Nordens Paris

Praktverk om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 av Susanna Strömquist.

Arktiska spår

En resonerande katalog om Arktis historia, samtid och framtid.

Connect to Collect

Om insamling av fotografier från sociala medier.

Minnets tempel

Standardverk om Nordiska museets huvudbyggnad i ny och rikt illustrerad utgåva.

Den feminina textilen

Makt och mönster Red. Birgitta Svensson och Louise Waldén 2005. 218 s., rikt illustrerad Pris 275 kr Köp boken Kvinnor har i arbetet med textilen skapat en egen offentlighet och en kulturell grogrund. Den feminina textilen är en kraftsamling för att lyfta fram de sällan omskrivna stora textila museisamlingarna i ett forskningssammanhang och med ett genusteoretiskt perspektiv. Antologin innehåller elva artiklar och bland författarna finns många unga forskare. Många har också anknytning till...

Uniformella förhandlingar

Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636–2008 Av Marianne Larsson Format 200 × 215 mm 296 sidor, illustrerad ISBN 978-91-7108-527-6 Pris 235 kr Åtskilliga postiljoner, brevbärare, postexpeditörer och postkassörer har burit Postens kläder och igenkännings tecken sedan 1600-talet. Kanske är vi mest förtrogna med högmodernitetens manliga statstjänsteman i mörk blå uniform med förgyllda knappar. Med byråkratiska och disciplinära strategier har Postverket format och omformat klädedräkten...

”Mig själv och mitt gods förvalta”

1800-talskvinnor i kamp om myndighet. Av Britt Liljewall. Köp boken Barnamörderskans, stadsflickans och hustruns kamp att bli myndiga – en fråga om självständighet, identitet och demokrati. I början av 1800-talet fanns förutom änkorna bara några hundra myndiga kvinnor i Sverige. De gifta kvinnorna stod under sina mäns målsmanskap. I slutet av seklet var hela den ogifta kvinnogruppen myndig och hade formell rätt att ”sig själv och sitt gods förvalta”. Tolkningarna av den kvinnliga myndighetens...

Allkonstnär i ”hemtrefnadens” tid

Lars Israel Wahlman som möbel- och inredningsarkitekt 1894-1917. Av Johan Knutsson. Foto: Peter Segemark. Köp boken I bokens centrum står arkitekten Lars Israel Wahlman (1870–1952). Han var en av de arkitekter som i början av 1900-talet förverkligade ett nytt villaideal, inspirationen kom både från England och från den svenska allmogekulturen. Till Lars Israel Wahlmans mest kända och välbevarade verk hör Engelbrektskyrkan i Stockholm och Tjolöholms slott söder om Göteborg. Villorna Trotzgården...

Svåra saker

Ting och berättelser som upprör och berör. Red. Eva Silvén och Anders Björklund. Vilka föremål och historier är det som överlever i museernas arkiv och magasin, hemma i skåp och lådor och i människors berättelser? Vem sparar det som är smutsigt, tabubelagt, sorgligt eller politiskt farligt? Hur blir ett oskyldigt vardagsting svårt – och för vem? Sådana frågor diskuteras och analyseras i boken Svåra saker . Sammanlagt presenteras drygt hundra föremål från ett stort antal svenska museer och deras...

Köket. Hemmets hjärta

Hemmets hjärta Marianne Larsson Pris 80 kr Vid sekelskiftet 1900 var köket oftast ett allrum där familjen samlades. Men i folkhemmets funktionella kök skulle arbetet rationaliseras och husmödrarnas status höjas. Litet och effektivt eller rymligt och välkomnande – ett sekels ideologier och samhällsförändringar kan avläsas i köket.

Tvättstugan. En svensk historia

En svensk historia Kristina Lund Köp boken Den gemensamma tvättstugan är ett folkhemsprojekt som startade på 1930-talet då Sverige skulle moderniseras och då alla skulle få det så bra som möjligt materiellt. En av de första gemensamma tvättstugorna i modern tappning byggdes i Stockholm redan på 1920-talet, under 1930- och 40-talen blev tvättstugor blev allt vanligare när nya hus byggdes.

Sovrummet. Bäddat för förändring

Sovrummet. Bäddat för förändring Anna Womack Pris 80 kr Köp boken Ett särskilt rum för sömn och vila har en ganska kort historia. Det var bland funktionalister i 1930-talets intensiva debatt om trångboddhet som tanken väcktes på ett sovrum bara ägnat åt sömn. Men först efter andra världskrigets slut fick bostäderna så många rum att funktionalismens idéer kunde börja realiseras. Det avskilda sovrummets tillkomst är en viktig del i skildringen av folkhemmet och framväxten av ett modernt och...

Badrummet. Från balja till spa

Från balja till spa Kristina Lund Köp boken Badrummet har under 1900-talet utvecklats från ett glömt och gömt rum till ett statusrum. Olika tiders badrum berättar om människors attityder till bad och renlighet, om klassklyftor och socialt liv, om tekniska landvinningar, hygientänkande, modernitet och välfärdsstatens framväxt. I badrummet kan vi spegla oss själva som vi är, men vårt mest intima rum speglar också dramatiska förändringar i samhället.

Vardagsrummet. En plats för allt

Vardagsrummet. En plats för allt Maria Perers, Leif Wallin och Anna Womack Köp boken Vardagsrummet blev centrum i folkhemmets nya funktionella bostäder. Ett viktigt rum som skulle användas av hela familjen, ett rum för moderna människor och nya levnadsmönster. Samhällsplanerare, välfärd, ny teknik och de boendes intressen och kreativitet har format och omformat vardagsrummet under större delen av 1900-talet och in i ett nytt sekel. Fortfarande finns vardagsrummet i hemmets och vardagslivets...

Sidor