Folkhemmets rum och Folkhemmets musik

livsbild_pressbild.jpg

Köket, vardagsrummet, sovrummet, badrummet och tvättstugan

Nordiska museet ger i samband med Folkhemslägenhetens invigning ut en bokserie i fem delar. När Sverige skulle bli modernt var bostäderna en viktig politisk fråga. Den nya bokserien Folkhemmets rum berättar om den svenska bostadens utveckling under 1900-talet och in i ett nytt sekel med fokus riktat mot folkhemstiden.

I folkhemmets Sverige skulle alla ha rätt till en god bostad med möjligheter att tvätta sig själva och sina kläder, laga mat, sova och umgås. Den goda bostaden hade modernt kök och badrum, varmvatten, sopnedkast, garderober och gemensam tvättstuga. Vardagsrummet och sovrummet blev ändamålsenliga enheter i tidens ideala hemliv. Funktion, hygien, moral och standardisering var viktiga ledord när människor skulle lära sig att leva modernt i de nya bostäderna.

I de fem delarna Badrummet, Köket, Sovrummet, Vardagsrummet och Tvättstugan skildras visioner och ideal, bostadsvanor och levnadsmönster, möbler och inredning som har präglat olika tiders bostäder. Böckerna speglar också samhällsförändringar och nya förbättrade levnadsvillkor i svenska hem under de senaste hundra åren. De berättar också om de senaste årens utveckling och pekar mot framtiden. Böckerna är rikt illustrerade med bilder ur Nordiska museets arkiv.

Böckerna i serien Folkhemmets rum

Köket. Hemmets hjärta

Vid sekelskiftet 1900 var köket oftast ett allrum där familjen samlades. Men i folkhemmets funktionella kök skulle arbetet rationaliseras och husmödrarnas status höjas. Litet och effektivt eller rymligt och välkomnande – ett sekels ideologier och samhällsförändringar kan avläsas i köket.

Författare

Marianne Larsson

Vardagsrummet. En plats för allt och alla

Vardagsrummet blev centrum i folkhemmets nya funktionella bostäder. Ett viktigt rum som skulle användas av hela familjen, ett rum för moderna människor och nya levnadsmönster. Samhällsplanerare, välfärd, ny teknik och de boendes intressen och kreativitet har format och omformat vardagsrummet under större delen av 1900-talet och in i ett nytt sekel. Fortfarande finns vardagsrummet i hemmets och vardagslivets mitt.

Författare

Maria Perers

Anna Womack

Leif Wallin

Sovrummet. Bäddat för förändring

Ett särskilt rum för sömn och vila har en ganska kort historia. Det var bland funktionalister i 1930-talets intensiva debatt om trångboddhet som tanken väcktes på ett sovrum bara ägnat åt sömn. Men först efter andra världskrigets slut fick bostäderna så många rum att funktionalismens idéer kunde börja realiseras. Det avskilda sovrummets tillkomst är en viktig del i skildringen av folkhemmet och framväxten av ett modernt och demokratiskt välfärdssamhälle.

Författare

Anna Womack

Badrummet. Från balja till spa

Badrummet har under 1900-talet utvecklats från ett glömt och gömt rum till ett statusrum. Olika tiders badrum berättar om människors attityder till bad och renlighet, om klassklyftor och socialt liv, om tekniska landvinningar, hygientänkande, modernitet och välfärdsstatens framväxt. I badrummet kan vi spegla oss själva som vi är, men vårt mest intima rum speglar också dramatiska förändringar i samhället.

Författare

Kristina Lund

Tvättstugan. En svensk historia

Den gemensamma tvättstugan är ett folkhemsprojekt som startade på 1930-talet då Sverige skulle moderniseras och då alla skulle få det så bra som möjligt materiellt. En av de första gemensamma tvättstugorna i modern tappning byggdes i Stockholm redan på 1920-talet, under 1930- och 40-talen blev tvättstugor blev allt vanligare när nya hus byggdes.

Författare

Kristina Lund

Folkhemmet i toner

Nordiska museet ger ut skivan Folkhemmets musik i samband med Folkhemslägenhetens invigning. Stefan Wermelin och Staffan Schöier har valt ut och samlat ett vaxplock av all den musik som gnolades ihop på 1930- och 1940-talen i Sverige. De har även skrivit texthäftet som följer med.

Skivan innehåller välkända låtar som människor lyssnade på i radion eller spelade på grammofon. Eller själva sjöng. Folkkära artister som Annalisa Ericson, Åke Söderblom, Edvard Persson, Alice Babs, Ulla Billquist och Harry Brandelius sjunger på skivan låtar som "Två rum och kök på Östermalm", "Man ska inte skräpa ner uti naturen", "Vårat gäng!", "När det ljusnar på andra sidan sundet" och "Det har kommit en båt med bananer".

Så här kunde det låta i folkhemmet. Lyssna på musiken! Och hör sen!

 

Pressbilder

Folkhemmets rum. Foto: Mats Landin.
Folkhemmets rum. Foto: Mats Landin.
Ett vaxplock ur Folkhemmets musik.
Ett vaxplock ur Folkhemmets musik.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Tvättstugan.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Badrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Vardagsrummet.
Köket.
Köket.
Sovrummet.
Sovrummet.

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.