Folkkonst

I Nordiska museets samlingar finns en mängd textilier, möbler och andra ting som visar färg och form i det gamla bondesamhället. En rik skatt att inspireras, imponeras och fascineras av. 

I utställningen Folkkonst visas en färgstark och okonventionell scenografi om folkkonsten i Sverige under 1700- och 1800-talen. Men vad är folkkonst? Utställningen tar upp sådant som som folkkonsten i alla kulturer har gemensamt: lusten att smycka, det dekorativa formspråket med de starka färgerna, sättet att återvinna material och kopplingen till folktron.

Folkkonsten skapades för folk på landet av folk på landet. Varifrån hämtade allmogens målare, bildhuggare, snickare, brodöser och väverskor sin inspiration? Utställningen visar bland annat hur kyrkans inredning, maktens symboler och naturen påverkade val av motiv och mönster samt färg och form.

Folkkonsten är en aldrig sinande inspirationskälla och arvet efter folkkonsten lever vidare i dagens formgivning, design och slöjd.

Utställningen Folkkonst visas tills vidare.

För mer information

Pressansvarig

Lotta Wallgren
08-519 545 17
lotta.wallgren@nordiskamuseet.se

Pressbilder

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.