”Mig själv och mitt gods förvalta” – 1800-talskvinnor i kamp om myndighet

Barnamörderskans, stadsflickans och hustruns kamp att bli myndiga – en fråga om självständighet, identitet och demokrati.

Nordiska museets förlag ger ut boken ”Mig själv och mitt gods förvalta” – 1800-talskvinnor i kamp om myndighet av Britt Liljewall

I början av 1800-talet fanns förutom änkorna bara några hundra myndiga kvinnor i Sverige. De gifta kvinnorna stod under sina mäns målsmanskap. I slutet av seklet var hela den ogifta kvinnogruppen myndig och hade formell rätt att ”sig själv och sitt gods förvalta”.

Tolkningarna av den kvinnliga myndighetens förändringar har i tidigare forskning ofta handlat om manliga ekonomiska behov. 1800-talets växande antal ogifta kvinnor skulle ges möjlighet att försörja sig själva i stället för att belasta släktens män. De ogifta kvinnornas egendom skulle befrias från förmyndarna och bidra till ekonomisk utveckling i kapitalistisk riktning. Men myndigheten var också en angelägen fråga för kvinnorna själva. Den handlade inte bara om egendom utan också om självständighet och identitet. På så vis blir den växande kvinnliga myndigheten en viktig ingrediens i demokratiseringen.

Boken har nio huvudpersoner. Alla är kvinnor som levde i en tid när omyndighet var det normala för kvinnor. Men just dessa agerade för att bli myndiga. Kvinnorna kom från olika miljöer, ur varierande sociala skikt och bar på vitt skilda erfarenheter. Här finns den välbärgade stadsflickan Christina Mildahn, som gick till kungs för att bli myndig år 1800. Här finns barnamöderskan Maria Jönsdotter, som ansökte om myndighet 1850. Här finns hustrun Anna Kajsa Pettersdotter, som genom att skilja sig lyckades med konststycket att själv bil förmyndare för sin omyndigförklarade före detta man. Berättelserna ökar förståelsen inte bara för kvinnorna som individer utan också för den tid och det samhälle de levde i. De nio enskilda livshistorierna omges också av kapitel där 1800-talets myndighetssökande kvinnor studeras som kollektiv.

Författaren Britt Liljewall är fil.dr i historia och docent i agrarhistoria.

Format 190 X 240 mm
240 sidor, illustrerad, danskt band
ISBN 978-91-7108-560-3
Pris ca 225 kr i Nordiska museets butik (även via www.nordiskamuseet.se/webbutik)

För mer information

Nordiska museets förlag

Kristina Lund
08-519 547 03
kristina.lund@nordiskamuseet.se

Pressansvarig

Lisa Liljestrand
08-519 546 74
lisa.liljestrand@nordiskamuseet.se

Pressbilder

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.