Migrationens ansikte

15 kvinnor med rötter i Grekland berättar

Från den 25 maj visas utställningen Migrationens ansikte – 15 kvinnor med rötter i Grekland berättar på Nordiska museet. Utställningen handlar om hur föremål kan berätta en persons eller familjs historia från ett liv till ett annat. Utställningens kärna är en rad föremål som några valde att ta med sig när de först kom till Sverige.

–När jag var klar med gymnasiet tog jag och min tvillingbror expresståget ”Akropolis” till Stockholm. Efter tre äventyrliga dygn kom vi fram till Centralen. Jag har utbildat mig och bildat familj i Stockholm. Under alla år har jag varit aktiv i den grekiska kolonins liv. Det är viktigt att föra det grekiska kulturarvet vidare till nästkommande generationer. Jag har valt dopklänningen för att den vittnar om en tid då mitt folk kämpade med att bygga upp sitt land som var fattigt och sargat, berättar Stathoula, som kom hit 1971.

Utställningen ställer frågor om vad man väljer att ta med sig som minne när man lämnar sin familj, sitt ursprung, sitt sammanhang. Vilka personliga berättelser kan fysiska ting förmedla i det nya livet till nästa generation? Kärnan är en rad minnessaker som några svenskar valde att ta med sig när de först kom hit. Föremålen är alla sådana som kan framkalla minnen som dofter, smaker, ljud och ljus. Som fått en symbolisk funktion för personens historia. Här finns bland annat textilier, en morfars brädspel, kaffekvarn för att få dricka kaffe på grekiskt vis och en symaskin som följt generationer från Imvros till Istanbul, Aten och Stockholm. Utställningen handlar också om att etablera sig i Sverige, bevara sina traditioner och ta till sig nya.

Personerna som medverkar i utställningen har kommit hit från Grekland. Idag lever drygt 20 000 personer av grekisk härkomst i Sverige. Grekland har en lång historia av migration och i flera av personernas berättelser framkommer att migration varit en del av familjernas historia generationer bakåt i tiden. 

Nordiska museets verksamhet ska spegla både historiska och samtida perspektiv på liv och vardag i Norden. För 150 år sedan var Sverige ett land som människor lämnade för ett liv i Amerika. Idag har många av Sveriges och Nordens invånare sitt ursprung i andra länder. Under våren  lyfter museet fram flera kvinnliga representanter, nyligen med föreningen Livstyckets vårmarknad och från den 25 maj med utställningen Migrationens ansikte – 15 kvinnor med rötter i Grekland berättar.

Fakta

Migrationens ansikte är ett samarbete mellan Nordiska museet, Greklands ambassad och föreningen Grekinnornas Lyceum och visas tills vidare. Under hösten fortsätter Nordiska museets verksamhet att reflektera kring frågor om migration, integration och mångfald i de nordiska länderna under temat Norden idag. Porträtt av medverkande i utställningen av fotograf Spyros Vagelakis. Utställningsform av Studio Finne.

Grekinnornas Lyceum är en organsation grundad 1911 av journalisten Kalliroi Parren, en av Greklands främsta förespråkare för kvinnans rätt till utbildning och arbete. Organisationen har idag 16 000 medlemmar i Grekland och utomlands. En viktig del av verksamheten är att bevara och föra vidare grekiska traditioner. Föremålen i utställningen har lånats in från medlemmar i stockholmsföreningen.

För mer information

Ulla-Karin Warberg, intendent Nordiska museet
ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
08-519 545 38

Lotta Wallgren, presskontakt Nordiska museet
lotta.wallgren@nordiskamuseet.se
08-519 545 17

Pressbilder

Broderad löpare ur utställningen. Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Broderad textildetalj. Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Brädspel. Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Dräkter. Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.
Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet.

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.