Textilgalleriet

Textilgalleriet är en kunskapsbank och inspirationskälla för alla textilintresserade på Nordiska museet.

Det textila arvet är frukten av kvinnors kunskap och skicklighet. Att kunna sy och väva var något som alla kvinnor skulle kunna. När Nordiska museets grundare Artur Hazelius startade insamlingarna av föremål till museet började han med att samla folkdräkter och allmogeföremål och de textila föremålen är en unik del av Nordiska museets samlingar. Det mesta som har sparats åt eftervärlden är det som användes vid fest och högtid. Vardagssakerna slets ut eller ansågs inte fina nog att visa fram när museimän och hemslöjdsfolk började samla material.

500 föremål ur Nordiska museets enastående textilsamling har ställts ut i specialgjorda lådor. Varje låda blir en skattgömma och kan till exempel innehålla prov på tryckta mattor, flamskväv eller skira spetsar, blommor i korssöm från 1600-talet eller ett strumpeband.Textilierna är provbitar eller delar av ett större arbete. De är utvalda för att de tydligt visar färg, mönster och teknik och de har delats in i sju grupper; vävnader, broderier, stickning/virkning/nålbindning, spetsar, band, tryck/färgning samt textila material.

På webben finns en databas som innehåller över 1 000 bilder med förklarande texter. Bilderna visar fram- och baksida av det textila föremålet, i vissa fall även en mönsterdetalj. Bilderna kan förstoras i tre steg, vilket ger möjlighet till att analysera hur färger och stygn möts, hur bottentyget är gjort, ja ibland går det att räkna trådarna!

I texten berättas om föremålets ålder, var i Sverige det är tillverkat och vilken teknik och vilket material som har använts. För en fördjupad kunskap om hantverkstekniken finns artikel- och bildhänvisning. I vissa fall finns det en miljöbild och uppgifter om tillverkaren och stilinfluenser.

Utställningen Textilgalleriet visas tills vidare.

För mer information

Presskontakt

Lotta Wallgren
08-519 545 17
lotta.wallgren@nordiskamuseet.se

Pressbilder

Foto: Mats Landin, Nordiska museet.
Detalj av brudstrumpeband. Foto: Nina Heins, Nordiska museet.
Detalj av bruddyna. Foto: Nina Heins, Nordiska museet.
Detalj av mönsterduk. Foto: Nina Heins, Nordiska museet.
Brudstrumpeband, använt vid ett bröllop 1868. Strumpebandet är i siden med applikationer i sammet och paljetter. Foto: Nina Heins, Nordiska museet.
Bruddyna från 1700-talets senare del. Dynan är i skarvsöm med vadmalslappar och kommer från Åsenhöga socken i Småland. Foto: Nina Heins, Nordiska museet.
Broderad mönsterduk från 1700-talets första hälft. Foto: Nina Heins, Nordiska museet.

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.