Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning har sedan snart hundra år varit knuten till Nordiska museet och finansierats genom den Hallwylska donationen. Eftersom donationen inte längre täckte kostnaden för en professur, ingick Stockholms universitet och Nordiska museet 2015 avtal om ny samverkan.

Etnologen Lotten Gustafsson Reinius färgbildUnder en första period bidrog universitetet med 50 % av kostnaden för en professor som fokuserade det överenskomna forskningstemat: ”Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna”.

Etnologen Lotten Gustafsson Reinius anställdes som Hallwylsk gästprofessor med uppdrag att belysa det aktuella temat ur mångvetenskapligt perspektiv med sikte på nya forskardialoger och bred publik spridning. 

Mer om samverkansprojektets viktigaste resultat:
Forskningen bakom utställningen Arktis – medan isen smälter

Ett samarbetsavtal har slutits med Stockholms universitet och anställningen vid museet har förlängts på halvtid till 2022.

Aktuellt forskningstema

Nuvarande tema för gästprofessorns forskning och forskningssamverkan fokuserar skogens kulturella och kulturhistoriska betydelse i Norden. Även detta projekt aktiverar museets samlingar och kommer att bidra till publik verksamhet genom mångvetenskaplig forskningssamverkan.

Enligt samarbetsavtalet delar den Hallwylska gästprofessorn sin verksamhet lika mellan Nordiska museet och Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Till Lotten Gustafsson Reinius profilsida på Stockholms universitets webbplats