Publikationer

Forskningslitteratur (monografier och antologier) i urval från Nordiska museets förlag:

 • Bekänna färg: Modernitet, maskulinitet, professionalitet, av Eva Silvén (2004).
 • Boskapsskötseln under medeltiden: En källpluralistisk studie, av Janken Myrdal (2012).
 • Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, red. Ulrika Torell, Roger Qvarsell och Jenny Lee (2010).
 • Den egyptiska akacians långa dvala: Om vetenskapsmannen Oskar Sandahl och hans resa till Egypten 1856, av Matti Wiking Leino (2011).
 • Den feminina textilen: Makt och mönster, red. Birgitta Svensson och Louise Waldén (2005).
 • Föremål för forskning: Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter, red. Birgitta Svensson (2005).
 • Humle: Det gröna guldet, av Else-Marie Karlsson Strese och Clas Tollin (2015, ny upplaga 2018).
 • Ladugården: Om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600–2000, av Ulrich Lange (2011).
 • Markeringar och maskeringar: Att visa eller dölja sin kropp, red. Roger Qvarsell och Birgitta Svensson (2012).
 • Socker och söta saker: En kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige, av Ulrika Torell (2015).
 • Spannmål: Svenska lantsorter, av Matti Wiking Leino (2017).
 • Svenskfinska relationer: Språk, identitet och nationalitet efter 1809, red. Maria Sjöberg och Birgitta Svensson (2011).
 • Varför etnologi? En ämnesintroduktion för nya studenter, av Birgitta Svensson (2012).
 • Uniformella förhandlingar: Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636–2008, av Marianne Larsson (2008).
   

Nordiska museets bokutgivning