Frågelistor Nm-serien

Nr, ämne (författarsignatur), antal svar, år

1 Härads-, socken och byorganisation (GB,SE,SS) 477 1928*

2 Dräktskicket i Skåne (SS) 15 1928

3 Matberedning och måltidsseder (GB,SS) 718 1928*

4 Lekar, leksaker etc (SS) 73 1928

5 Forsling och fordon. Norra Sverige (GB) 27 1928

6 Forsling och fordon. Södra Sverige (GB) 22 1928

7 Dräktskicket i Blekinge (SS) 18 1928

8 Jordbruk (GB,SS) 120 1928

9 Textiliernas användning (EvW) 157 1928*

10 Virke och virkesbehandling (OB,SE) 229 1929*

11 Knuttimring och skiftesverk (OB,SE) 189 1929*

12 Husgrund och golv (OB,SE) 152 1929*

13 Jul (LH,OB) 47 1929

14 Tak (SE,SOJ) 159 1930*

15 Från Lucia till 20-dag Knut (LH,OB) 319 1929*

16 Ystning (OB) 191 1929*

17 Tro och sed vid husbygge (OB) 180 1930*

18 Animala spånadsämnen, ull (ES,OB) 213 1929*

19 Kyrkstad och kyrkhelg (GU,SE) 72 1930

20 Folktro om åskan (OB) 75 1930*

21 Åkerns beredning (OB) 564 1930*

22 Tecken och märken (OB) 132 1930*

23 Halmtak (OB,SE) 110 1932

24 Konstnärlig målning (NIS,SE) 99 1930*

25 Fiske (EK) 111 1930*

26 Vävning (EvW) 162 1930*

27 Sådd och sättning (OB,SE) 313 1930*

28 Skörd (OB,SE) 422 1930*

29 Friargåvor (SS) 120 1930*

30 Husdjurens skydd och sjukdomar (LB,OB) 311 1930*

31 Leksaker och spel (SS) 212 1930

32 Skidor (GB) 150 1930

33 Brunnar (OB,SE) 250 1931*

34 Bogträn (LW,OB) 107 1931

35 Slakt (OB) 258 1931*

36 Festeldar (OB) 172 1931*

37 Vävstolen (OB) 144 1931*

38 Västsvenskt dräktskick (NIS) 2 1931

39 Man och kvinna (ES,JG) 103 1931*

40 Uthusbyggnader (OB,SE) 111 1931

41 Sädens torkning och inbärgning (OB) 292 1931*

42 Tröskning och sädesrensning (OB) 393 1931*

43 Svedjebruk, ej utgiven

44 Forsling och fordon (GB) 467 1931

45 Marknader och marknadsresor (JG) 245 1933*

46 Labyrint och trojeborg (BiH,OB) 80 1932*

47 Spånaskar (JG) (ULMA M 94, 1934) 228 1933

48 Västgötarnas handel. I (IV) 64 1933*

49 Västgötarnas handel. II (IV) 82 1933

50 Torkhus (OB,SE) 219 1933

51 Mått, mål och vikt. I: längd (OB,SOJ) 225 1933

52 Mått, mål och vikt. II: vikt (OB,SOJ) 213 1933

53 Mått, mål och vikt. III: rymdmått (OB,SOJ) 182 1934

54 Mått, mål och vikt. IV: stycketal (OB,SOJ) 130 1934

55 Mått, mål och vikt. V: ytmått, ej utgiven

56 Mångskaftade vävnader (EvW) 23 1933

57 Kyrkbåtar (OB,SE) 67 1933*

58 Mältning och brygd (OB) 191 1935*

59 Spånadsredskap och tvinning (ES,OB) 169 1935*

60 Boskapsskötsel (JG,MR) 350 1941

61 Nystan och härva (OB) 124 1935*

62 Lurar (OB) 44 1935

63 Nyodling, ej utgiven

64 Klädtvätt och tvättens behandling (ES,OB) 271 1936

65 Spisar (OB,SE) 135 1936*

66 Stockekor (OB) 31 1936

67 Sägner om svenska kungar (GG) 174 1937*

68 Ärtodling (OB) 161 1937

69 Tjänstefolkets bostäder och bohag (SS) 194 1938*

70 Fiske (ANE) 348 1938

71 Båtar (ANE) 194 1942

72 Kalendern och dess märkesdagar (SS) 147 1943

73 Nödår (ELg,MR) 180 1943

74 Stamsoldat och beväring (MR) 325 1943

75 Gesällvandringar (EA,MR) 95 1942*

76 Arbetsvandringar (GB) 159 1942

77 Hampa (DT,MH) 66 1942

78 Tattare (MR,SA) 135 1942

79 Koppar (BH,MR) 81 1942

80 Glasbruksarbete (JEA,MR) 49 1942

81 Torparnas bostäder och bohag (MR) 228 1938*

82 Statare (MR) 175 1938

83 Arbetslöner (JG) 128 1938

84 Livréer och arbetsdräkter (GHB) 27 1938

85 Tunnbröd (MH,OB) 111 1938

86 Ljustillverkning (GB) 131 1938*

87 Jakt och djurfänge (ANE) 285 1938

88 Gåsavel (SS) 113 1939*

89 Sägner om frimurare (GG) 69 1939

90 Rödfärgning (EA) 121 1939*

91 Bebyggelsesägner (CHT) 170 1939*

92 De obesuttna (JG) 186 1939*

93 Skolbarnslekar i Stockholm (CHT) 123 1940

94 Träskor och trätofflor (SS) 162 1940*

95 Dräktens material och tillverkning (AMN, GHB) 84 1940*

96 Barndräkt (AMN,GHB) 83 1940

97 Mansdräkten (AMN,GHB) 129 1940

98 Kvinnodräkten (AMN,GHB) 148 1940

99 Korgar och korgtillverkning (BL,OB) 123 1940

100 Renens biologi och levnadsvanor. (Lapsk frågelista nr 1) (EM) 36 1941

101 Bakteriologiska frågor (RS) 82 1941

102 Om inälvsmask. (Lapsk frågelista nr 2) (RS) 2 1941

103 Industriprodukternas begynnelse i bygderna (MR,TG) 95 1941*

104 Arbetssånger (MR) 229 1941

105 Getavel (MR) 124 1947

106 Hästen (MR) 156 1947

107 Dragoxar (JG,MR) 215 1941

108 Benrör i hygieniskt och medicinskt bruk. (Lapsk frågelista nr 3) (EM) 22 1941

109 Torghandel (JG,MR) 105 1942

110 Dansplatser (MR) 242 1941*

111 Danser (MR) 318 1941*

112 Långdans (MR) 91 1941*

113 Spelmän (MR) 185 1941

114 Övernaturlig dans och musik (MR) 84 1941*

115 Halmflätning (MR) 54 1941

116 Renskötsel. (Lapsk frågelista nr 4) (EM) 33 1941

117 Samernas byggnader. (Lapsk frågelista nr 5) (EM) 61 1942

118 Fabriksarbetare (CMB) 13 1942

119 Körkäppar. (Lapsk frågelista nr 6) (EM) 30 1943

120 Seitar och heliga ställen. (Lapsk frågelista nr 7) (EM) 25 1943

121 Skinnberedning (OB) 70 1943

122 Marknadsnöjen och kringförda sevärdheter (ASe,MR) 102 1944

123 Dödholmar och sommargravar. (Lapsk frågelista nr 8) (EM) 33 1944

124 Kortspel (BH,MR) 102 1944

125 Kommunikationernas införande i bygden (MR) 254 1944*

126 Dräktens tillbehör (GHB) 255 1944

127 Sorgdräkt (AMN,GHB) 95 1944

128 Psalm och psalmbok (MR) 181 1944

129 Tobak (MR) 58 1945

130 Spån och pärt (JG) 195 1945

131 Sparbankerna (EE,MR) 8 1945

132 Skinnare och skinnarredskap (NHM) 38 1945

133 Glas (ES,MR) 138 1945

134 Håret, dess vård och kamning (GHB) 124 1945

135 Zigenare (CHT) 94 1946

136 Skolminnen från Skara (AN) 77 1946

137 Sägner om rövare och andra våldsmän (CHT) 153 1946

138 Landsbygdens repslageri (BH,MR) (kompletterad 1951) 150 1946

139 Kalkbränning (BjH,MR) 86 1947

140 Näver (MR,NV) 168 1947

141 Stenstugor (JP) 119 1948

142 Lekplatser och lekvanor (CHT,MR) 120 1948

143 Auktion (IT) 338 1949

144 Hägnader (GH,MR) 362 1948

145 Fisk som föda (AMN) 170 1948

146 Tapeter (IT) 148 1948

147 Nyckelharpan (OA) 17 1948

148 Biskötsel (IT) 39 1949

149 Svinavel (IT) 41 1949

150 Skolväsen (IT) 238 1949

151 Vete (FL) 67 1949

152 Tidmätare (SL) 137 1950

153 Skolseder i Västerås (EFL,MR) 18 1950

154 Brännvin (IT) 21 1951

155 Växtföljden i jordbruket (FL) 52 1951

156 Lapskt dräktskick. (Lapsk frågelista nr 9) (BLt) 21 1952

157 Vävskedar, handel och tillverkning (FS, MR) (LUF 83, 1952) 118 1952

158 Stickning (IWl) 134 1952

159 Bad (MR) 277 1952

160 Hornskedar och andra föremål av horn (FS, MR) (LUF 86, 1952) 111 1952

161 Fångstgropar. (Lapsk frågelista nr 10) (EM) 22 1953

162 Porträttfotografier (AMN) 126 1954

163 Textilierna i hemmet (IWl) 195 1955

164 Torkning av säd på åkern (EL) 94 1956

165 Religiösa inslag i heminredningen 109 1957

166 Begravningsentreprenörsyrkets traditioner (AMN) 3 1958

167 Födelsedags- och namnsdagsfirande (BAH, MR) 108 1958

168 Möbelanskaffning (MO) 287 1959

169 Hästseldon (HH) 77 1959

170 Rankdon (HH) 7 1959

171 Havandeskap och barnsäng (LUF 96, 1960) 56 1960

172 Spädbarnsvård (LUF 97, 1960) 59 1960

173 Barn i krypåldern (LUF 114, 1960) 24 1960

174 Barn i förskoleåldern (LUF 98, 1960) 31 1960

175 Väderrior, stolplador och stackhjälmar (EL) 24 1960

176 Jordhus (LUF 116, 1961) 31 1961

177 När grammofonen kom (SVA) 169 1962

178 Dopet (MO) 166 1963

179 Eldböner (BafK) 69 1963

180 Abiturientseder (SD) 6 1963

181 Familj, släkt och grannskap (AMN,MO) 167 1964

182 Föreningar och organisationer (AMN,STN) 155 1964

183 Skärslipare (ANn) 44 1964

184 Hästlokor (HH) 84 1965

185 Hälsingeböndernas marknadsfärder (IS) 9 1965

186 Kaffe, te och choklad (AÖ,MO) 335 1965

187 Folkbildningsminnen (MO,SLr) 178 1966

188 Sparkstöttingar (GR) (FFÖN nr 6, 1965) 182 1966

189 Tjänarinneyrket (MR) 336 1967

190 Radion (ME) 329 1967

191 Heminredning (MO) 319 1967

192 Håret, dess vård och kamning. II (KE) 197 1968

193 Sjuksköterskeyrket (KP) 112 1968

194 Tilltalsord (AÖ,KP,MO) 275 1968

195 Kotknackare (YL) 2 1970

196 Krukväxter och snittblommor (AÖ,MO) 276 1971

197 Hårt bröd (AR) 172 1972

198 Fritiden 1973 (AÖ) 182 1973

199 Vår tids rykten (BafK) 184 1974

200 Turistsouvenirer (GR,OS) 156 1974 Minneslista för memoarskrivare (AÖ,MO) 225 1975

201 Barnuppfostran. I och II (AÖ, UL) 262 1976

202 Vi och våra bilar (MO) 190 1977

203 Semestern (AÖ) 225 1978

204 Godtemplarminnen. II (AÖ,EF) 11 1979

205 Mitt arbete (AÖ,MO) 280 1979

206 Jeans (AÖ,IWl) 109 1979

207 Släkt och familj (AÖ,KL) 325 1980

208 Mathållning (MO) 197 1981

209 Vänner och bekanta (AÖ) 119 1982

210 Klädseln (AÖ,MO) 205 1983

211 Mitt hem (ON) 281 1985

212 Vi och naturen (KOA,MS) 266 1986

213 Attityder till annorlunda personer (LG,ON) 195 1987

214 Min fritid (KU,NS) 214 1988

215 Min livsåskådning - kropp och själ (AÖ,ON,SB) 215 1989

216 Städat och ostädat (KU,GR) 238 1990

217 Kvinnligt och manligt (AÖ) 320 1991

218 Vi och vår historia (SB) 204 1992

219 Gammal igår, idag och imorgon (SB) 245 1992

220 Vad skall vi fira? (CR,CW) 228 1993*

221 Tingen runt omkring oss (CW)) 224 1995

222 IT i vardagslivet (CW) 193 1996

223 Personlig hygien (DW) 207 1996

224 Rätt och orätt (CW) 156 1997

225 Tankar om framtiden (DW) 148 1997

226 Skolan (EB, JD, AJ, CM, CW) 216 1998

227 Idrottsliv CW, DW 152 1998

228 Läs- och skrivvanor (CW) 1999

229 Död och begravning (CR) 2000

230 Dans (CW) 2001

231 Amatörfotografi (DW, AR) 2002

232 Broderfolk emellan 2003

233 Nu är det jul igen 2004

234 Våra kungligheter 2005 

235 Kärlek 2006 

236 Alkoholen i mitt liv 2007

237 Det oförklarliga 2008

238 Skriv ditt 1900-tal! 2008

239 Textilt återbruk 2009

240 Naturen för mig 2010

241 Skärmbildsundersökningen 2012

242 Smycken 2013

243 Förkylning och influensa 2014